เนื้อหาวันที่ : 2012-10-17 10:46:14 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2010 views

ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนกันยายน 2555 พุ่งขึ้นเล็กน้อย

เปลี่ยนแปลงสูงขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากราคาอาหารชะลอตัวลง

ดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศเดือนกันยายน 2555    เท่ากับ 116.67   เทียบกับเดือน  ที่ผ่านมา (สิงหาคม 2555)  สูงขึ้นร้อยละ  0.34  เทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (กันยายน 2554)  สูงขึ้นร้อยละ 3.38   และเทียบเฉลี่ย 9 เดือน (มกราคม – กันยายน) ของปี 2555  

กับช่วงเดียวกันของปี  2554   สูงขึ้นร้อยละ 2.94    แต่ยังต่ำกว่าช่วงคาดการณ์ของกระทรวงพาณิชย์    ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 3.30 – 3.80  ทั้งนี้เป็นการปรับตัวสูงขึ้นในอัตราที่ชะลอตัวลงของสินค้าหมวดอาหารสดซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการกำกับดูแลราคาสินค้าของกระทรวงพาณิชย์ เพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค

กระทรวงพาณิชย์ได้ปรับคาดการณ์เงินเฟ้อ  ปี 2555  เท่ากับร้อยละ  3.00 – 3.40   เนื่องจากมาตรการตรึงราคาสินค้าของรัฐบาลและตรึงราคาน้ำมันดีเซล  ทำให้แรงกดดันเงินเฟ้อน้อยลง  แต่อย่างไรก็ดีอัตราเงินเฟ้อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา   ในไตรมาสที่ 4 จะอยู่ในช่วง ร้อยละ 3.20 – 3.50

การเคลื่อนไหวของดัชนีราคาผู้บริโภค      เนื่องจากราคาสินค้าอาหาร และเครื่องดื่มโดยเฉลี่ยเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมาสูงขึ้นร้อยละ  0.31    เป็นอัตราเพิ่มที่เท่ากันกับเดือนสิงหาคม 2555   สินค้าประเภทอาหารสำคัญ ๆ   ที่มีราคาลดลง  ได้แก่  ข้าวสารเหนียว เนื้อสุกร ไก่สด ไข่ไก่ นมและผลิตภัณฑ์นม เป็นต้น   

สำหรับสินค้าที่มีราคาสูงขึ้น เช่น  ผักและผลไม้  ปลาและสัตว์น้ำ  เครื่องประกอบอาหาร เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  และอาหารสำเร็จรูป  เป็นต้น  ดัชนีหมวดอื่น ๆ  ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มสูงขึ้นร้อยละ 0.36 ตามการสูงขึ้นของราคาค่าเช่าบ้าน ค่ากระแสไฟฟ้า  ค่าน้ำประปา   ค่ายา  ผลิตภัณฑ์ยาสูบ สิ่งที่เกี่ยวกับทำความสะอาด  และเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์  ขณะที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงขายปลีกโดยเฉลี่ยลดลง