เนื้อหาวันที่ : 2012-10-17 10:29:14 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1230 views

4 ธุรกิจอุตสาหกรรมสีเขียว ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมและชุมชน

รับมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมจากกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อแสดงว่าเป็นภาคธุรกิจอุตสาหกรรมที่ใส่ใจเรื่องของสิ่งแวดล้อม

นาย วนป ลิ้มเจริญรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีอีโอ อกริฟู้ด จำกัด จากธุรกิจอุตสาหกรรมน้ำมันรำข้าว , นายฉันทวุฒิ ปูชิตากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางคล้าพัฒนา จำกัด กลุ่มอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ , นางอัญชลี เครือวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายโรงงานและสิ่งแวดล้อม บริษัท ชาร์ปไทย จำกัด จากธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้า และ นายวิศาล เพ่งวาณิชย์ ผู้บริหารโรงไฟฟ้าบางปะกง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รับมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมจากกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อแสดงว่าเป็นภาคธุรกิจอุตสาหกรรมที่ใส่ใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้างเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน