เนื้อหาวันที่ : 2012-10-17 09:46:11 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 602 views

กลุ่ม ปตท. ร่วมงาน GASEX 2012

กลุ่ม ปตท. แสวงหาความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตะวันตก

กลุ่ม ปตท. และบริษัทพลังงานจาก 14 ประเทศในกลุ่มเอเชียแปซิฟิกตะวันตก ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลการพัฒนาอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ และแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจในงาน GASEX 2012 ณ ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการใช้พลังงานก๊าซธรรมชาติของโลกที่สูงขึ้น คาด 20 ปีข้างหน้า เอเชียจะเป็นภูมิภาคที่ใช้ก๊าซฯ สูงสุดของโลก ขณะที่ปริมาณสำรองก๊าซฯ ของประเทศไทยเริ่มลดลง ต้องเร่งจัดหาก๊าซ LNG จากต่างประเทศเพิ่มขึ้นเพื่อเสริมความมั่นคงทางพลังงานในระยะยาว

คุณชาครีย์ บูรณกานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า กลุ่ม ปตท. ในฐานะกลุ่มบริษัทพลังงานแห่งชาติของไทย เข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการระหว่างองค์กรอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตะวันตก ครั้งที่12 (GASEX 2012 Conference & Exhibition) ระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2555 ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย

ซึ่งนับเป็นโอกาสดีของไทยในการเข้าถึงข้อมูล และการขยายความร่วมมือด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมก๊าซฯ ร่วมกับบริษัทพลังงานชั้นนำจาก 14 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตะวันตก ซึ่งปัจจุบันยังคงมุ่งเน้นด้านการจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลว หรือ LNG ให้เพียงพอต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคาดการณ์ว่าอีก 20 ปีข้างหน้า ก๊าซธรรมชาติจะเป็นพลังงานที่มีบทบาทเพิ่มขึ้นและมีความสำคัญเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากน้ำมัน โดยเฉพาะภูมิภาคเอเชีย ซึ่งจะเป็นตลาดที่มีความต้องการใช้ก๊าซฯ สูงสุดในโลก โดยมีประเทศผู้บริโภคหลัก คือ จีน อินเดีย และญี่ปุ่น

สำหรับประเทศไทยเริ่มนำเข้าก๊าซ LNG ตั้งแต่ปี 2554 โดยอิงราคาตลาดโลก เพื่อเป็นแหล่งพลังงานสำรองของประเทศ รองรับความต้องการใช้ก๊าซฯ ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากปริมาณก๊าซที่ผลิตได้ในประเทศไม่เพียงพอต่อความต้องการ รวมทั้งการนำเข้าก๊าซจากประเทศเพื่อนบ้านมีข้อจำกัดมากขึ้น

ทั้งนี้ การร่วมงาน GASEX 2012 ของกลุ่ม ปตท. จึงนับเป็นโอกาสดีของไทยในการแสดงศักยภาพและความพร้อมในการแสวงหาแหล่งก๊าซธรรมชาติใหม่ๆ ในต่างประเทศ โดยเฉพาะก๊าซ LNG ที่ถือเป็นพลังงานหลักของโลกในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งประเทศไทยมีข้อได้เปรียบด้านการมีสถานีรับ-จ่ายก๊าซ LNG เป็นแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีภูมิศาสตร์ที่เป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคที่สำคัญ

ทั้งนี้ กลุ่ม ปตท. ประกอบด้วย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และบริษัท พีทีที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้าร่วมงาน GASEX 2012 ซึ่งเป็นการประชุมองค์กรอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตะวันตก จัดขึ้นทุก 2 ปี

โดยมีสมาชิก 15 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย ออสเตรเลีย บรูไน สาธารณรัฐประชาชนจีน ไต้หวัน ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ปาปัวนิวกินี ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความร่วมมือในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ พลังงาน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตะวันตก