เนื้อหาวันที่ : 2007-05-17 13:34:13 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2270 views

โรงงานน้ำตาลมิตรภูเวียงได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น 3 ปีซ้อน

นายเทวกุล ปัทมะสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาลมิตรภูเวียง (ซ้าย) ในเครือกลุ่มน้ำตาลมิตรผล เข้ารับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2550 จากพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

 

นายเทวกุล ปัทมะสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาลมิตรภูเวียง (ซ้าย) ในเครือกลุ่มน้ำตาลมิตรผล  เข้ารับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2550 จากพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี  ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2550  ซึ่งโรงงานน้ำตาลมิตรภูเวียง ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นจากกระทรวงอุตสาหกรรมปีนี้เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน   โดย ในปี 2548 ได้รับรางวัลประเภทด้านการบริหารคุณภาพ   และ ในปี 2549 ได้รับรางวัลประเภทการจัดการพลังงาน