เนื้อหาวันที่ : 2012-10-12 19:45:12 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 922 views

โอกาสทางการค้ากับจีน ผ่านการซื้อขายออนไลน์ (E-Commerce)

ในปัจจุบันธุรกิจออนไลน์เป็นที่นิยมมากโดยเฉพาะกลุ่มนักธุรกิจและผู้ประกอบการจีน

ในปัจจุบันธุรกิจออนไลน์เป็นที่นิยมมากโดยเฉพาะกลุ่มนักธุรกิจและผู้ประกอบการจีน โดยจำนวนผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตของจีนมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคิดเป็น ๑ ใน ๕ ของผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตทั้งหมดบนโลก จากผลสำรวจ ณ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔ จำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๓๘.๓

โดยเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๔๙ ที่มีเพียงร้อยละ ๑๐.๕ ทางการจีนยังคาดการณ์อีกว่า จำนวนผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตจะเพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ ๕๒.๑ ด้วยจำนวนผู้ใช้งานบนระบบอินเตอร์เน็ตที่มากขึ้น ทำให้ประเทศจีนปัจจุบันมีผู้ใช้บริการการซื้อขายสินค้าออนไลน์มากเป็นอันดับสองของโลก รองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และมีแนวโน้มที่จะเป็นตลาด E-Commerce ที่ใหญ่ที่สุดของโลกในปี ๒๕๕๘ จึงถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ประกอบการไทย ที่จะขยายช่องทางทางการค้ากับจีน โดยผ่านรูปแบบการซื้อขายออนไลน์ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตหรือ      E-Commerce ซึ่งได้ความนิยมอย่างสูงในประเทศจีน ณ ขณะนี้

 

จำนวนผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตของจีนจากปี ๒๕๔๗ ถึง ๒๕๕๔

 

ในปี ๒๕๕๔ การค้าออนไลน์ในจีน มีสัดส่วน ร้อยละ๔.๓ ของมูลค่าการค้าอุปโภคบริโภคทั้งประเทศ สำหรับไตรมาสแรกของปี ๒๕๕๕ จีนมีมูลค่าการซื้อขายออนไลน์แล้วกว่า ๒๒๘.๒ พันล้านหยวน ประชาชนชาวจีนใช้บริการอินเตอร์เน็ตเฉลี่ยถึง ๑๘.๗ ชั่วโมงต่อหนึ่งสัปดาห์ โดยมีผู้ใช้บริการประเภท Search Engines มากถึง ๔๐๗.๔ ล้านคน และใช้บริการ E-commerce จากระบบอินเตอร์เน็ตคิดเป็นถึงร้อยละ ๗.๒

5 อันดับ Application ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของจีน


ด้วยการขยายตัวของธุรกิจ Ecommerce ในตลาดประเทศจีนได้เพิ่มสูงขึ้น จึงถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ประกอบการไทยที่จะหันมาประกอบธุรกิจผ่านการซื้อขายออนไลน์ โดยเฉพาะการซื้อขายผ่านทางเว็บไซต์ ThaiTrade.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ทางการของไทย สำหรับการซื้อขายแบบ Business To Business (B2B) โดยกระทรวงพาณิชย์ได้ตั้งเป้าหมายให้เป็น E-Marketplace ระดับ World Class ของประเทศไทย เว็บไซต์ ThaiTrade.com ถือเป็นช่องทางสำหรับนักธุรกิจไทย แบะนักธุรกิจต่างชาติ ในการทำธุรกรรมผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

โดยปัจจุบันยังมีการร่วมมือกับ เว็บไซต์ Alibaba.com ของจีนในรูปแบบของTH.Alibaba.com เพื่ออำนวยการสะดวกในการขยายตลาดสินค้านำเข้า-ส่งออกจากทั้งสองประเทศ และเปิดโอกาสให้ผู้ที่ประกอบธุรกิจขนาดเล็กและขนาดย่อม (SMEs) ได้ขยายโอกาสทางการค้ากับจีน เนื่องจากตลาดออนไลน์ของจีนถือได้ว่าเป็นตลาดออนไลน์ของจีนถือได้ว่าเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงในการซื้อขาย โดยมีผู้ซื้อผ่านระบบออนไลน์เฉลี่ยรายเดือนร้อยละ ๘.๔ ของผู้ซื้อสินค้าออนไลน์ทั้งหมด

 

ตลาดการซื้อขายออนไลน์ของจีน

 


สถิติเฉลี่ยรายเดือนของผู้ซื้อสินค้าออนไลน์จากประเทศต่างๆ

 

เปรียบเทียบรายประเทศ

 

จากข้อมูลสถิติจะเห็นได้ว่าตลาด E-Commerce ของจีน ยังสามารถเติบโตอีกได้มาก เนื่องจากกำลังได้รับความนิยม ดังนั้นการซื้อขายผ่านเว็บไซต์ ThaiTrade.com ของกรมส่งเสริมการส่งออก ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่นักธุรกิจจีนเข้ามาใช้บริการและทำการเจรจาซื้อขายกับสมาชิกผู้ขายไทยมากเป็นอันดับหนึ่ง จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ประกอบการ เพื่อลดต้นทุนในการค้าระหว่างประเทศ และเป็นการขยายช่องทางทางการตลาดเนื่องจากง่ายต่อการนำเสนอสินค้า

ข้อมูลสถิติ
CNNIC, BCG, PWC, EMARKETER,
CR-NETRATINGS, INTERNETWORLDSTATS.COM

เรียบเรียงโดย
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้