เนื้อหาวันที่ : 2012-10-11 23:17:12 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 704 views

ปตท. รับรางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมและรางวัลนวัตกรรมดีเด่น ปี 2555

กิติรัตน์ มอบ รับรางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมและรางวัลนวัตกรรมดีเด่น ปี 2555 ให้กับ ปตท.

นายกิติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มอบรางวัล 'รัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยม ประจำปี 2555 ' ให้แก่ นายณอคุณ สิทธิพงศ์ ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ ปตท. ได้รับคัดเลือกเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีความโดดเด่น และมีมาตรฐานในการดำเนินงานดีเยี่ยมครอบคลุมทุกด้าน ซึ่งเป็นสุดยอดของรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น

 เนื่องจากครอบคลุม 3 รางวัล คือ รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น และรางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น นอกจากนี้ ปตท. ยังได้รับรางวัล “นวัตกรรมดีเด่น” จากผลงาน “PTT Electromagnetic Induction” เครื่องละลายตะกอนน้ำมันดิบ ซึ่งคิดค้นโดยทีมนักวิจัย ฝ่ายวิจัยธรณีวิทยาและวิศวกรรมปิโตรเลียม สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความมุ่งมั่นของ ปตท. ในการการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ และการคิดค้นสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ภายในองค์กร จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต