เนื้อหาวันที่ : 2012-10-08 15:20:40 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 578 views

ก.คมนาคมผลักดันแผนโครงสร้างพื้นฐานขนส่งปี 2556-2563 เพื่อภาคใต้

กระทรวงคมนาคมผลักดันแผนลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่งพ.ศ. 2556-2563 เพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจในภาคใต้

เมื่อเร็วๆ นี้ นายจารุพงศ์  เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดงานเสวนา“โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และร่วมรับฟังความคิดเห็นของสาธารณชนต่อแผนลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่ง พ.ศ. 2556-2563 ” ณ ห้องพระพิทักษ์ โรงแรมเมโทรโพล  จังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนาจากทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผู้มีส่วนได้และเสียมากกว่า 500 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และสำรวจความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและมีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนต่อแผนลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฯ เพื่อให้ประชาชนร่วมมือต่อการดำเนินงานตามแผนการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ของประเทศ