เนื้อหาวันที่ : 2012-10-08 14:57:48 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1887 views

มาตรฐานเพื่อการยอมรับหรือมาตรฐานราคาที่ต้องการยอมรับ

รู้เท่าทันสินค้าที่เราเองเป็นผู้ใช้ด้วยว่า มีความปลอดภัยเพียงใด โดยไม่ได้เอามาตรฐานเรื่องราคามาเป็นที่ตั้ง

ใกล้เปิดประมูลสัมปทานเกี่ยวกับใบอนุญาต 3G แล้วหลายฝ่ายคงคาดได้ไม่ยากว่า เจ้าไหนจะได้ครอบครองใบอนุญาตจากรัฐบาลไปบ้าง ส่วนนี้ดูจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคเท่าไหร่นักในความคิดของผู้เขียน เพราะไม่ว่าเจ้าไหนได้ไป การแข่งขันเรื่องราคาย่อมเป็นตัวเลือกของผู้บริโภคที่จะเลือกใช้โปรโมชั่นที่ตรงตามความชอบใจของผู้บริโภคอยู่ดี แต่เรื่องที่น่าสนใจสำหรับกลุ่มผู้บริโภคกับเป็นเรื่องของ อุปกรณ์ที่จะนำมาใช้งาน ที่ต่างก็เดินทางมาจากประเทศจีน ซึ่งต้องยอมรับว่า การขายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ในบ้านเรากับเลือกของที่ต่างเกรดต่างระดับชั้นที่ส่งขายในกลุ่มประเทศฝั่งยุโรปและอเมริกาเข้ามาทำตลาด เพื่อให้ได้ต้นทุนที่ถูกและตามมาด้วยมาตรฐานที่ค่อนไปทางระดับความปลอดภัยต่ำ

ข่าวการไม่ผ่านใบอนุญาตสินค้าด้านมือถือ 280 รายการ ล้วนสร้างความไม่มั่นใจให้ผู้คนที่ซื้อสินค้าด้านนี้ แม้ว่าจะมีการแก้ต่างจากกลุ่มสินค้าที่ไม่ผ่านแต่ส่วนของผู้บริโภคกับเกิดคำถามขึ้นมากมายถึงมาตรฐานการตรวจสอบและเรื่องความเชื่อมั่นต่อสินค้าที่วางขายในตลาดว่า ที่ไม่ผ่านหรือยกเลิกการจำหน่ายนั้น มันมีความร้ายแรงหรือให้ผลเสียต่อผู้บริโภคอย่างไรบ้าง

หลายคนให้ความสนใจ แต่อีกหลายคนก็ละเลยและมองว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องของเกมการตลาด ในการตัดไฟแต่ต้นลมหรือเตะตัดขาคู่ค้ารายใหม่ที่จะเข้ามาแข่งขันกันในตลาดเครื่องมือสื่อสารในอนาคต หลากหลายความคิดเห็นที่แสดงออกในสังคมต่อเรื่องดังกล่าวที่ผสมปนเป แล้วแต่มุมมองใครที่จะมองแบบไหนตามความรู้ความเข้าใจที่มี หากในส่วนของคนที่อยู่ในแวดวงเครื่องไม้เครื่องมือด้านอิเล็กทรอนิกส์ก็คงต้องมองกันที่ มาตรฐานการตรวจสอบยอมรับที่ได้มาตรฐานก่อนนำสินค้ามาส่งขาย ตลอดถึง มาตรฐานการตรวจสอบสินค้าที่มีมากมายหลายระดับขั้น โดยแบ่งตามชนิดและประเภทที่จะทำการทดสอบ อย่างในกรณีดังกล่าวอาจจะต้องมีการทดสอบการวัดค่าทางด้านไฟฟ้า ด้านสัญญาณสื่อสาร ด้านกายภาพ ด้านฟิสิกส์ หรือด้านเคมีของ อุปกรณ์ที่ต้องทดสอบ (Equipment Under Test : EUT)

ตามมาตรฐานข้อกำหนด หรือความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงตรวจสอบการใช้งานการตรวจสอบเสถียรภาพและความน่าเชื่อถือได้ของสินค้า หรือ การทดสอบคุณสมบัติทางเทคนิค (Performance Test), การทดสอบความเข้ากันได้ทางคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Compatibility: EMC Test), การทดสอบด้านความปลอดภัย (Safety Test) ซึ่งตรงนี้เองที่อาจจะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมแยกย่อยออกมาให้มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ อาทิ เช่น ข้อกำหนดมาตรฐานนานาชาติในการวัดคลื่นวิทยุที่เนื้อเยื่อในร่างกายมนุษย์ซึมซับได้ เรียกว่า “ อัตราการรับคลื่นวิทยุเฉพาะส่วน (Specific Absorption Rate: SAR) ซึ่ง Federation of Communication (FCC) ได้กำหนดมาตรฐานการปล่อยคลื่นวิทยุขั้นสูงสุดจากการสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์มือถือ โดยใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์เท่าที่มีอยู่ในปัจจุบัน และหลักเกณฑ์พื้นฐานเพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนทั่วไป

อาจจะเป็นไปได้ว่าระหว่างการส่งข้อมูลตรวจสอบไม่ได้ครอบคลุมเรื่องดังกล่าว จึงมีการยกเลิกเพิกถอนการจำหน่ายสินค้าดังที่ว่าไว้ อย่างไรก็ตามเรื่องดังกล่าวนี้ไม่อยากให้เป็นเหมือนไฟไหม้ฟางที่เกิดขึ้นแล้วดับไป คงอยากให้ประชาชนรับรู้และเท่าทันสินค้าที่เราเองเป็นผู้ใช้ด้วยว่า มีความปลอดภัยเพียงใดกับคนที่รักและสุขภาพของตัวเราเอง โดยไม่ได้เอามาตรฐานเรื่องราคามาเป็นที่ตั้งอีกแล้ว ว่าของถูกก็ใช้กันไปเสียก็ซื้อใหม่คุ้ม แต่เมื่อเกิดเหตุที่เกี่ยวข้องกับชีวิตจริงๆ แล้ว เรื่องคุ้มค่าที่ว่าก็ไม่พ้นเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของชีวิตอยู่ดี อยากให้คำนึงก่อนซื้อและดูมาตรฐานของสินค้าเป็นส่วนสำคัญด้วย

เราคงต้องเอามาตรฐานการตรวจสอบที่ยอมรับกันมากกว่า เอามาตรฐานเรื่องราคาว่าคุ้มกับเงินที่จ่ายไปหรือไม่ แม้ว่าเงินที่จ่ายก่อนซื้อและเงินที่เสียหลังจากเกิดเหตุเพราะใช้งานของที่ไม่ได้มาตรฐาน แล้วจะเปรียบเทียบได้ว่า มาตรฐานอันไหนกันแน่ที่อยากได้กัน