เนื้อหาวันที่ : 2012-10-08 10:23:47 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1231 views

รู้จักจีน รู้จักซีอาน (ตอนที่ 7) นครซีอานในวันนี้

ในปัจจุบันยังไม่มีรถไฟด่วนจากปักกิ่งเพื่อไปถึงเมืองซีอาน ผู้โดยสารต้องใช้เวลาบนรถไฟประมาณ ๑๒ ชั่วโมงหรือ ๑ คืน หากไปทางเครื่องบินจะใช้เวลา ๒ ชั่วโมง

ในปัจจุบันยังไม่มีรถไฟด่วนจากปักกิ่งเพื่อไปถึงเมืองซีอาน ผู้โดยสารต้องใช้เวลาบนรถไฟประมาณ ๑๒ ชั่วโมงหรือ ๑ คืน หากไปทางเครื่องบินจะใช้เวลา ๒ ชั่วโมง จากนั้นต่อด้วยรถยนต์

สิ่งที่จะบ่งบอกว่าได้ใกล้เข้าสู่ใจกลางเมืองซีอานแล้ว คือจะมองเห็นกำแพงเมืองโบราณอันมีชื่อเสียงในหมู่ชาวจีนตั้งตระหง่านล้อมรอบเมืองทั้งสี่ทิศ เป็นกำแพงที่สมบูรณ์อยู่ในสภาพดีได้รับการอนุรักษ์บำรุงรักษาอย่างดี รถแล่นผ่านเข้าประตูเมืองเสมือนลอดซุ้มกำแพงป้อมปราการเข้าสู่ศูนย์กลางของเมืองเก่าแก่ที่รอบข้างเต็มไปด้วยความวุ่นวายขวักไขว่ด้วยผู้คนทั้งชาวเมืองและผู้มาเยือนจำนวนมาก ในขณะเดียวกันก็มีรถยนต์และตึกรามบ้านช่องที่สร้างขึ้นใหม่ผสมผสานอย่างกลมกลืนระหว่างความเจริญของโลกสมัยใหม่กับอารยธรรมดั้งเดิมอย่างงดงาม

รัฐบาลจีนตั้งเป้าหมายที่จะทำให้เมืองซีอานเป็นต้นแบบของเมืองใหม่ๆ ในจีน มีการเร่งดำเนินการพัฒนาความเป็นเมืองสมัยใหม่ของซีอานอย่างขนานใหญ่ การก่อสร้าง การคมนาคม ที่อยู่อาศัย อาคารสำนักงาน สถานที่พักผ่อน ห้างสรรพสินค้าคอมเพล็กซ์ รวมทั้งตึกระฟ้าเพื่อการพาณิชย์ธุรกิจต่างๆ  ตลอดจนลานวัฒนธรรม ศูนย์ศิลปะ ผุดขึ้นอย่างเป็นระบบและรวดเร็วราวเนรมิต การสร้างเมืองใหม่เน้นที่จะรักษาเมืองให้อยู่ในสภาพของพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ที่ยังมีชีวิตและเคลื่อนไหวได้ ผสมผสานความเก่าความใหม่เข้าด้วยกันมีเอกลักษณ์ยากจะหาที่แห่งใดเสมอเหมือน

ชาวต่างประเทศที่มาซีอานส่วนใหญ่มีเป้าหมายเพื่อเข้าชมสุสานพิพิธภัณฑ์รูปปั้นทหารม้าดินเผาของจักรพรรดิ์จิ๋นซี ( 秦始皇) องค์ปฐมบรมราชกษัตริย์ผู้ทรงคุณูปการแก่แผ่นดินจีนในการรวบรวมประเทศจีนให้เป็นหนึ่งเดียวจากการแตกเป็นแว่นแคว้นมานานกว่า ๒ สหัสวรรษ โดยสถาปนาขึ้นเป็นฮ่องเต้พระองค์แรกในปี พ.ศ. ๓๒๒ ขณะมีพระชนมายุ ๓๙ ปี หลังรวบรวมแผ่นดินจีนให้เป็นปึกแผ่นได้สำเร็จ ผลงานสำคัญ คือการปฏิรูปการปกครอง การเมือง ภาษา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาความคิดเพื่อหล่อหลอมหัวใจชาวจีนทั่วทุกหัวระแหงให้เป็นหนึ่งเดียวกันทั้งประเทศ ตลอดจนเริ่มงานก่อสร้างกำแพงเมืองจีนซึ่งเป็น ๑ ใน ๗ สิ่งมหัศจรรย์ของโลก โอบล้อมแผ่นดินจีนจากภัยคุกคามของชนเผ่าทางเหนือเพื่อหวังให้แผ่นดินสุขสงบ ปลอดภัยจากสงคราม


นครซีอานนับเป็นสถานที่หนึ่งของเมืองจีนที่ผู้คนสนใจเข้ามาเยือนเพื่อสัมผัสไปถึงยุครุ่งโรจน์ของจีนเมื่อครั้งอดีต มีสถานที่ที่ได้รับความนิยมนอกจากกองทัพทหารม้าดินเผา พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์มณฑลส่านซีแล้วยังรวมถีงสุสานเฉียนหลิง (Qianling) ที่ฝังพระศพของฮ่องเต้ถังเกาจงและพระนางบูเช็กเทียนแห่งยุคความเจริญสูงสุดของราชวงศ์ถังเมื่อ ๑,๓๐๐ ปีก่อน

ที่เชื่อว่าจีนเป็นศูนย์กลางของจักรวาลในครั้งกระนั้น สุสานเฉียนหลิงตั้งอยู่บนเนินเขาในเมืองเสียนหยางห่างจากซีอานไปประมาณ ๘๐ กิโลเมตร เมื่อเข้าไปถึงจะเห็นเป็นทางยาวโล่งไปทุกทิศทุกทาง ต้องใช้เวลามากในการเดินไปในทิศต่างๆ ทางเดินขึ้นสู่เนินที่ตั้งสุสานเป็นบันได ๕๐๐ ขั้น

อาหารการกินแบบท้องถิ่นของซีอานแม้ไม่ใช่สไตล์หรูหรา แต่ก็เป็นต้นกำเนิดของอาหารหลายชนิดที่เป็นที่นิยมปัจจุบัน ทั้งการทำพิซซ่า เส้นสปาเก็ตตี้ เกี๊ยว ซาลาเปา อาหารหลักทำจากแป้งเป็นส่วนใหญ่ ปัจจุบันที่พบเห็นอย่างดาษดื่นคือ แป้งอบแป้งย่าง รวมทั้งเส้นคล้ายก๋วยเตี๋ยวและบะหมี่ที่มีหลากสี หลายแบบ หลายขนาด และต่างรสชาติ

เกี๊ยวร้อยไส้ ราดด้วยซอสที่ออกรสเปรี้ยวเค็มเผ็ดฝาด เนื้อย่าง แพะตุ๋นน้ำซุป เต้าหู้ทำเป็นอาหารหลากชนิด มีร้านอาหารท้องถิ่นทุกระดับจำนวนมากอยู่ทั่วทุกถนนซอกซอย แต่โดยรวมแล้วรสชาติรูปแบบยังไม่เป็นที่ถูกปากและจดจำของชาวต่างชาติเช่นอาหารกวางตุ้ง อาหารเสฉวน ซึ่งเป็นอาหารจีนที่มีชื่อเสียง

ซีอานในวันนี้ต้องเร่งพัฒนาเมืองและพัฒนาคนอย่างเร่งรีบ เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการเจริญเติบโตของเมืองที่เป็นไปอย่างรวดเร็วตามนโยบายมุ่งสู่ตะวันตกของรัฐบาลจีน อีกไม่นานนับจากนี้ เมื่อวงแหวนการคมนาคมจากกรุงปักกิ่งถึงเมืองต่างๆทั่วประเทศแล้วเสร็จ การเดินทางระหว่างปักกิ่งถึงนครซีอาน จะลดเวลาเดินทางจากปัจจุบัน ๑๒ ชั่วโมง เหลือเพียง ๔ ชั่วโมง ซึ่งจะทำให้เกิดการหลั่งไหลของผู้คน แรงงาน สินค้าและบริการเข้ามาพร้อมๆกับการถ่ายเทความเจริญและชีวิตความเป็นอยู่ในรูปแบบสากลจากเมืองชายฝั่งทะเลตะวันออก ซึ่งจะทำให้ซีอานกลายเป็นเมืองชั้นแนวหน้าของจีนอย่างเต็มรูปแบบ 

สิริรัตน์ วงศ์ไพโรจน์พานิช
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองซีอาน
กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์