เนื้อหาวันที่ : 2012-10-03 13:24:37 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 859 views

เปิดแผนงานก่อสร้างรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าสายสีเขียว

แผนการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว(ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ)ในช่วงเดือนกันยายน-เดือนธันวาคม 2555

จากการประชุมคณะกรรมการกำกับ/ติดตาม ผลกระทบเกี่ยวกับการจราจร งานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ) ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2555 มีมติเห็นชอบ แผนการก่อสร้างและแนวทางการจัดจราจรระหว่างการก่อสร้างรถไฟฟ้าและรื้อย้ายสาธารณูปโภคช่วงเดือนกันยายน ถึงเดือนธันวาคม 2555 โดยนายพรณรงค์ สิริโยธิน ผู้จัดการโครงการฯ ได้นำเสนอแผนการก่อสร้างโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวในช่วงเดือนกันยายน ถึงเดือนธันวาคม 2555 ดังนี้

บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) จะเริ่มปิดการจราจรขาออกนอกเมือง 1 ช่องจราจรติดเกาะกลางถนน ตั้งแต่แยกปู่เจ้าสมิงพรายถึงคลองมหาวงษ์ เพื่อก่อสร้างเสาเข็มเจาะ ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2555 เป็นต้นไป โดยจะเหลือช่องจราจร ไป-กลับ ฝั่งละ 2 ช่องจราจร

บริษัทฯ จะเริ่มปิดการจราจรเพื่อรื้อย้ายท่อประปา (ท่อประธาน) จากแยกศาลากลาง ไปทางแยกการไฟฟ้าฯ จำนวน 2 ช่องจราจร ด้านชิดทางเท้า ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 ถึงสิ้นเดือนมกราคม 2556 โดยจะปรับปรุงผิวจราจรบริเวณเกาะกลางถนน เพื่อเพิ่มผิวจราจรให้สามารถ ใช้ช่องทางจราจรได้ 2 ช่องจราจร

บริษัทฯ จะเริ่มงานก่อสร้างเสาเข็มเจาะช่วงที่ 4 จากคลองบางปิ้งถึงสามแยกสายลวด จำเป็นต้องปิดจราจรฝั่งขาออกมุ่งหน้าชลบุรี 1 ช่องทางจราจรด้านติดเกาะกลางถนน ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2555 ระยะเวลาประมาณ 18 เดือน โดยจะแบ่งช่องจราจรที่เหลือใหม่ ให้สามารถวิ่งใช้ได้ตามปกติ 3 ช่องจราจร ส่วนฝั่งขาเข้าเมืองสมุทรปราการ ยังสามารถใช้การจราจรได้ตามปกติ

จะเริ่มก่อสร้างขยายถนนบริเวณสามแยกการไฟฟ้าถึงคลองบางปิ้ง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 3 เดือน โดยจะปิดการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนนพคุณวิทยา (ขาเข้าเมือง) ตั้งแต่เวลา 22.00 น. – 05.00 น. ทุกวัน โดยรถจากชลบุรีมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพฯ สามารถขึ้นสะพานข้ามแยกการไฟฟ้าฯ ไปลงถนนศรีนครินทร์ และกลับรถ ณ จุดกลับรถบริเวณหน้าโรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล เพื่อย้อนกลับมาบริเวณแยกการไฟฟ้าฯ และเลี้ยวขวาเข้าถนนสุขุมวิทได้ ส่วนขาออกนอกเมืองมุ่งหน้าชลบุรี สามารถใช้งานได้ตามปกติ