เนื้อหาวันที่ : 2012-10-03 13:02:18 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 590 views

กบง.ปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯ ดีเซล 20 สต./ลิตร

คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับน้ำมันดีเซล 20 สตางค์/ลิตร แต่ราคาขายปลีกยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับน้ำมันดีเซล 20 สตางค์/ลิตร แต่ราคาขายปลีกยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) วันที่ 27 กันยายน 2555 ว่า ที่ประชุม กบง. เห็นชอบให้ปรับเพิ่มอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงของน้ำมันดีเซล 0.20 บาท/ลิตร โดยทำให้อัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯ สำหรับดีเซลจากเดิม 0 บาท/ลิตร เป็น 0.20 บาท/ลิตร โดยมีผลตั้งแต่วันที่
28 กันยายน 2555 เป็นต้นไป ทั้งนี้จะไม่ส่งผลต่อราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลแต่อย่างใด

การปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯ ครั้งนี้จะส่งผลให้กองทุนน้ำมันฯ มีภาระลดลง จากเดิมติดลบ 61 ล้านบาท/วัน เป็นติดลบลดลงเหลือ 51 ล้านบาท/วัน สำหรับฐานะกองทุนน้ำมันฯ ณ วันที่ 23 กันยายน 2555 มีฐานะสุทธิติดลบ 18,168 ล้านบาท

นอกจากนี้ ที่ประชุม กบง. ยังเห็นชอบกรอบการใช้จ่ายเงินงบบริหารกองทุนน้ำมันฯ ประจำปีงบประมาณ 2556 ของ 5 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร และสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน เป็นจำนวนเงินรวม 34,229,600 บาท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป พร้อมกับเห็นชอบอนุมัติเงินกองทุนน้ำมันฯ งบค่าใช้จ่ายอื่นปีงบประมาณ 2556 ในวงเงิน 150 ล้านบาทเพื่อเป็นเงินสำรองกองกลาง ทั้งนี้ กรอบการใช้จ่ายเงินดังกล่าวมีจำนวนลดลงจากปีงบประมาณ 2555 ที่ผ่านมา