เนื้อหาวันที่ : 2012-10-02 10:51:54 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1282 views

เฟิร์ส โซลาร์ ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หนุนใช้พลังงานหมุนเวียนในอินเดีย

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าวจะผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ ศูนย์พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับใช้ในสำนักงาน อุปกรณ์และเครื่องมือการทดสอบ และห้องปฏิบัติการ

เฟิร์ส โซลาร์ อิงค์ (ชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์แนสแดคว่า FSLR) ได้ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 3.2 กิโลวัตต์ที่ศูนย์พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy Center หรือ SEC) กระทรวงพลังงานใหม่และพลังงานทดแทนในเมืองควัล พาฮารี (Gwal Pahari) ประเทศอินเดีย ซึ่งใช้เวลาเดินทางจากกรุงนิวเดลีประมาณ 30 นาที

ทั้งนี้ การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นสมบูรณ์ โดยได้รับความอนุเคราะห์ชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์จากเฟิร์ส โซลาร์ เพื่อสนับสนุนให้ศูนย์พลังงานแสงอาทิตย์สามารถใช้พลังงานทดแทนได้อย่างสมบูรณ์เต็ม 100% ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ และสาธิตสมรรถนะการทำงานของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีฟิล์มบางสุดล้ำ (thin film technology) ของเฟิร์ส โซลาร์


ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าวจะผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ ศูนย์พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับใช้ในสำนักงาน อุปกรณ์และเครื่องมือการทดสอบ และห้องปฏิบัติการ โดยจะมีเครื่องมือติดตามผลที่ใช้ตรวจจับข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณรังสีจากแสงอาทิตย์ สภาพภูมิอากาศ และสมรรถนะการทำงานของระบบเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญของศูนย์ฯ นำไปใช้ศึกษาวิเคราะห์ต่อไป

มร. สุจอย โกช ผู้จัดการเฟิร์ส โซลาร์ ประจำประเทศอินเดีย กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้ช่วยสนับสนุนศูนย์พลังงานแสงอาทิตย์ให้มีไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานสะอาดของแสงอาทิตย์ไว้ใช้เองตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ เรามีความยินดีและพร้อม ที่จะจัดสาธิตแสดงสมรรถนะและศักยภาพการทำงานของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้เทคโนโลยีฟิล์มบางของเฟิร์ส โซลาร์ในทุกสภาพอากาศให้แก่องค์กรหรือหน่วยงานที่สนใจต่างๆ”

ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่จัดสาธิตในครั้งนี้ประกอบด้วย นวัตกรรมแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางของเฟิร์ส โซลาร์ ระบบติดตามผลที่ออกแบบโดยบีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง และระบบแปลงกระแสไฟฟ้าที่ผลิตโดยเอสเอ็มเอ โดยมีการทำงานที่เชื่อมต่อกับระบบผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก 440 โวลต์ที่ศูนย์พลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งไว้อยู่เดิม