เนื้อหาวันที่ : 2012-10-02 10:42:08 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 822 views

แรงงาน เตรียมเสนอทางเลือกสิทธิประโยชน์ตามความสมัครใจ

ปลัดกระทรวงแรงงาน เผย เตรียมเสนอทางเลือกสิทธิประโยชน์ตามความสมัครใจของผู้เข้าร่วมระบบประกันสังคมถ้วนหน้า หลังมีเสียงสะท้อนจากแรงงานนอกระบบว่าการจ่ายเงินสมทบเดือนละ 550 บาทมีจำนวนสูงเกินไป

กระทรวงแรงงาน เตรียมเสนอทางเลือกสิทธิประโยชน์ตามความสมัครใจของผู้เข้าร่วมระบบประกันสังคมถ้วนหน้า หลังมีเสียงสะท้อนจากแรงงานนอกระบบว่า การจ่ายเงินสมทบเดือนละ 550 บาท มากเกินไป


นายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ดสปส.)กล่าวถึงการศึกษารายละเอียดข้อดีข้อเสีย รวมถึงผลกระทบของแนวคิดระบบประกันสังคมถ้วนหน้าแรงงานนอกระบบ เช่น เกษตรกร คนขับรถแท็กซี่ แม่บ้าน รถจักรยานยนต์รับจ้าง เข้าสู่ระบบประกันสังคมว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการตัดลดสิทธิประโยชน์บางส่วน เพื่อเป็นทางเลือกให้สมาชิกลดการส่งเงินสมทบจาก 550 บาทต่อเดือน ว่า หากไม่ต้องการสิทธิบางกรณีต้องจ่ายเงินเท่าใด เนื่องจากแรงงานนอกระบบเห็นว่าอาจจ่ายเงินสมทบไม่ไหว จากรายได้ที่ไม่แน่นอน ทั้งนี้ ยืนยันว่าการเข้าร่วมกองทุนนอกระบบ จะได้เงินสะสมกรณีชราภาพมากกว่ากองทุนการออมแห่งชาติ ตามที่แรงงานนอกระบบเข้าใจ