เนื้อหาวันที่ : 2012-10-01 12:46:00 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1744 views

อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน

ทางไหนบ้างที่จะช่วยเหลือเกษตรกรได้ด้วยเทคโนโลยี การเกษตรในยุคใหม่คงต้องอาศัยสถิติและเก็บบันทึกปัญหาปีต่อปีเพื่อประเมินสถานการณ์

สภาพอากาศที่คาดเดายาก การประเมินสถานการณ์เรื่องราวของดินฟ้าอากาศดูเหมือนจะยากขึ้นเรื่อยๆ ความแปรเปลี่ยนเหล่านี้เราจะมานั่งเดาหรือเชื่อถือกันตามๆ มา อย่างเมื่อเก่าก่อนไม่ได้เสียแล้ว ทางไหนบ้างที่จะช่วยเหลือเกษตรกรได้ด้วยเทคโนโลยี การเกษตรในยุคใหม่คงต้องอาศัยสถิติและเก็บบันทึกปัญหาปีต่อปีเพื่อประเมินสถานการณ์เพราะนอกจากจะช่วยเหลือด้านเกษตรแล้ว การจัดการด้านค่าแรงก็มีส่วนช่วยด้านต้นทุนด้วย ยิ่งช่วงนี้ราคาข้าวก็มีแนวโน้มสูงขึ้น สินค้าอุปโภคบริโภคก็มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ทำให้อะไรต่ออะไรดูเหมือนจะมีแนวโน้มสูงขึ้นๆ แต่อย่างน้อยประเด็นเรื่องข้าวดูจะมีน้ำหนักมากกว่าเรื่องอื่นๆ ในช่วงนี้ ทำเอาหลายต่อหลายฝ่ายออกมาพูดถึงกันอยู่มาก

หากมองเรื่องสินค้าเกษตรกับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์แล้วบางคนอาจจะดูว่า เรื่องดังกล่าวไม่เห็นว่าจะมีส่วนไหนเกี่ยวข้องกันเลย ถ้าไม่ได้ใช้ไฟฟ้าในการสีข้าวหรือหุงข้าวเอาเป็นว่า ขอเล่าเรื่องนี้ในช่วงนี้ให้เป็นที่สนใจกันสักเรื่องหนึ่ง คำที่ใช้ในวงการที่พูดถึง อิเล็กทรอนิกส์กับการเกษตรคือ Agritronics บางท่านก็คุ้นเคย บางท่านก็ลงไปเล่นแล้วก็มี สำหรับเรื่องนี้เคยได้ยินผู้ใหญ่ในแวดวงวิจัยพูดถึงเมื่อ 2 ปีก่อนกับการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่มีมูลค่าสูงให้เกิดขึ้นในประเทศและสอดคล้องกับมูลฐานประเทศที่เป็นเกษตรกรรม

รากศัพท์ของคำนี้คงไม่ได้เอามาพูดถึงแต่ความสำคัญของเรื่องราวนี้คงเด่นชัดมากขึ้นเมื่อปัญหาการขาดแคลนอาหารของโลกสอดคล้องกับความต้องการอาหารของแต่ละประเทศมีมากขึ้น ทำให้ประเทศที่มีพื้นที่สำหรับการเกษตรพลิกผันตัวเองเป็นที่จับตาของโลกในเวลานี้ ฉะนั้นการทำเกษตรแบบดังเดิมอาจจะไม่เพียงพออีกต่อไป คงต้องอาศัยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่นับวันจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ มาประยุกต์ให้เหมาะสมกับการเกษตร ตัวอย่างของ Agritronics ที่ว่านี้อาทิเช่น เทคโนโลยีเพื่อควบคุมสภาพล้อมรอบ (Ambient sensing), ระบบให้ปุ๋ย น้ำ ที่ฉลาด, เครื่องวัดความหวาน, เครื่องวัดสารตกค้าง, ระบบพยากรณ์ผลผลิต, เครื่องวิเคราะห์ดิน, ระบบโรงเรือนอัจฉริยะ (Intelligent Greenhouse) และเทคโนโลยี Micro-climate Monitoring เป็นต้น

พร้อมกันนี้เรื่องราวของ Agritronics ยังถือเป็นหนึ่งในจำนวน 3 นโยบายสนับสนุนของกระทรวงอุตสาหกรรมที่ว่าด้วยการสนับสนุนเป้าหมายอุตสาหกรรม กลุ่ม New Wave Industries ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีโอกาสขยายตัวสอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคมโลก อาทิ อุตสาหกรรม Bio-Products และอุตสาหกรรมใหม่ในอนาคตซึ่งมีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมและภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรม Autotronics และอุตสาหกรรม Agritronics

ฉะนั้น บทบาทอีกหน้าของนักอิเล็กทรอนิกส์ที่จะมีส่วนพลิกโฉมประเทศเกษตรกรรมให้เป็นประเทศที่ทุกประเทศจะต้องจับตามอง ก็คงต้องร่วมกันคิดสร้างเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้ ให้มีใช้งานเพียงพอกับความต้องการและอยู่ใกล้ชิดเกษตรกรมากขึ้น เพื่อรับทราบความต้องการพร้อมกับประสานความชำนาญที่สั่งสมมานานของเกษตรกรที่ถ่ายทอดสู่รุ่นต่อรุ่นมาประยุกต์ให้ได้ผลที่เหมาะสมกับเกษตรในประเทศ ถึงเวลาแล้วที่เสียงจากประเทศเกษตรกรรมจะเสียงดังบนเวทีโลกให้เห็นความสำคัญด้านการเกษตรกันบ้าง