เนื้อหาวันที่ : 2012-09-27 10:09:25 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1187 views

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิด แท่นผลิตก๊าซธรรมชาติแหล่งบงกชใต้

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด แท่นผลิตก๊าซธรรมชาติแหล่งบงกชใต้

เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2555 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด แท่นผลิตก๊าซธรรมชาติแหล่งบงกชใต้ และทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ซึ่งตั้งอยู่ในอ่าวไทย

โดยมี นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายณอคุณ สิทธิพงศ์ ปลัดกระทรวงพลังงาน และประธานกรรมการ ปตท.สผ. นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.สผ. และคณะผู้บริหาร ปตท.สผ. เฝ้ารับเสด็จฯ ซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินฯ ครั้งนี้ นำมาซึ่งความปลื้มปิติและกำลังใจแก่คณะผู้บริหารและพนักงาน ปตท.สผ. เป็นล้นพ้น

 แหล่งบงกชใต้ เป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่แหล่งหนึ่งของโครงการบงกชในอ่าวไทย ตั้งอยู่ในพื้นที่ปิโตรเลียมนวมินทร์ ห่างจากชายฝั่งจังหวัดสงขลาประมาณ 200 กิโลเมตร ดำเนินการโดย ปตท.สผ. ทุกขั้นตอนตั้งแต่การสำรวจ การออกแบบก่อสร้าง การพัฒนาโครงการ และขั้นตอนการผลิต แท่นผลิตก๊าซธรรมชาติแหล่งบงกชใต้ประกอบด้วยแท่นผลิต (Central Processing Platform) 1 แท่น แท่นที่พักอาศัย (Living Quarter Platform) 1 แท่น และแท่นหลุมผลิต (Wellhead Platform) 6 แท่น ปตท.สผ. ได้เริ่มการก่อสร้างแท่นผลิตดังกล่าวเมื่อปี 2551 และเสร็จสิ้นการก่อสร้าง การติดตั้งแท่นต่าง ๆ รวมทั้งอุปกรณ์การผลิตเมื่อต้นปี 2555 โดยได้เริ่มทดลองผลิตก๊าซฯ เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

แหล่งบงกชใต้ สามารถผลิตก๊าซธรรมชาติ ตามสัญญาซื้อขาย (Daily Contract Quantity: DCQ) ที่อัตรา 320 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ตั้งแต่ 15 มิถุนายนที่ผ่านมา แหล่งบงกชใต้มีความสามารถในการผลิตก๊าซฯสูงสุดได้ถึง 380 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และคอนเดนเสท 18,000 บาร์เรลต่อวัน ทำให้กำลังการผลิตก๊าซฯ โดยรวมในโครงการบงกชทั้งเหนือและใต้ สูงถึงประมาณ 1,000 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 20 ของการผลิตก๊าซธรรมชาติในประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจสำคัญของ ปตท.สผ. ในการสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศไทยในระยะยาว

ในด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ปตท.สผ. ยึดมั่นในนโยบายความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมเป็นหลักในการดำเนินงานทุก ๆ พื้นที่ การดำเนินงานในแหล่งบงกชใต้ จึงเป็นอีกแหล่งหนึ่งที่ปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกัน รวมทั้งการนำอุปกรณ์อันทันสมัยมาใช้ในกระบวนการผลิตด้วย การดำเนินการผลิตก๊าซฯ และคอนเดนเสทบนแท่นผลิตแหล่งบงกชใต้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

แหล่งบงกชใต้ ประกอบด้วยผู้ร่วมทุน ดังนี้ ปตท.สผ. 44.4445% (ผู้ดำเนินการ) บริษัท โททาล อี แอนด์ พี ไทยแลนด์ 33.3333% และ บริษัท บีจี เอเชีย แปซิฟิค พีทีอี จำกัด 22.2222%