เนื้อหาวันที่ : 2012-09-26 15:59:27 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 662 views

รมช.คมนาคม ชี้ระบบรางปัจจุบันไม่พร้อมแข่งขันหากเข้า AEC

ระบบขนส่งทางรางไทยมีใช้อยู่ในปัจจุบันยังมีปริมาณไม่เพียงพอที่รองรับการแข่งขันหากสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ระบบขนส่งทางรางที่ประเทศไทยมีใช้อยู่ในปัจจุบันยังมีปริมาณไม่เพียงพอที่จะรองรับการแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้าน หากจะก้าวเข้าสู่ความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)

ขณะนี้ระบบรางของไทยมีแบบระบบรางทั่วไป 4,300 กิโลเมตร ส่วนระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสและใต้ดิน 80 กิโลเมตร และจะมีถึง 470 กิโลเมตรภายใน 5 ปี ขณะที่รถไฟที่ใช้ในระบบขนส่งสินค้ามีเพียงร้อยละ 2.5 รถยนต์ขนส่งร้อยละ 84 ซึ่งหากอัตราระบบขนส่งรถไฟระดับนี้จะไม่สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้" นายชัชชาติ กล่าว

ปัจจุบันยังมีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการโครงการรถไฟแอร์พอร์ตเรลลิ้งค์ แม้หลายฝ่ายสนับสนุนให้ดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูง ไม่มีคนคัดค้าน แต่ต้องเตรียมความพร้อมหลายด้าน โดยเฉพาะบุคลากร ซึ่งรัฐบาลพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อนำไปปรับปรุง

อย่างไรก็ตาม ในอนาคตประมาณ 3 ปีจะเห็นการขนส่งระบบรางเพิ่มมากขึ้น โดยในกรุงเทพฯ จะมีรวม 270 กิโลเมตร นอกจากนี้จะมีรางคู่และหัวรถจักรใหม่ เปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรรถไฟ ทั้งนี้หากไทยสามารถเชื่อมระบบรถไฟกับเมืองคุนหมิงของจีนได้ จะสามารถเพิ่มโอกาสให้กับประเทศไทยในหลายด้าน