เนื้อหาวันที่ : 2012-09-26 08:47:33 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2354 views

ซีไอเอ็มบี ไทย ประกาศแต่งตั้ง นายอดิศร เสริมชัยวงศ์

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย แต่งตั้งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านบริหารช่องทางการขายและเครือข่าย

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ประกาศแต่งตั้ง นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านบริหารช่องทางการขายและเครือข่าย เข้ามาดูแลเครือข่ายสาขาซึ่งปัจจุบันธนาคารมีสาขาอยู่ 164 แห่งทั่วประเทศ ตลอดจนช่องทางการจัดจำหน่ายต่างๆของธนาคาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 ก.ย.ที่ผ่านมา

นายอดิศร ปัจจุบันอายุ 46 ปี จบการศึกษาปริญญาตรี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาเครื่องกล ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจจากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำหรับประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา นายอดิศรเคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เครือข่ายสาขาและบริการ ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายผลิตภัณฑ์เงินฝากและการลงทุน ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด