เนื้อหาวันที่ : 2012-09-26 08:40:39 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 907 views

ปตท. นำร่องเปิดสถานีประจุไฟฟ้าต้นแบบสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแห่งแรก

ปตท. มีแผนขยายเครือข่ายสถานีประจุไฟฟ้ารองรับงานวิจัยฯ เพิ่มเติมอีกจำนวน 5 สถานี ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล จำนวน 3 สถานี

นางรัตนาวลี อินโอชานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิดสถานีประจุไฟฟ้าต้นแบบสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแห่งแรกของ ปตท. (PTT Pilot EV Charging Station) ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาการใช้ไฟฟ้าในรถยนต์ (R&D on Vehicle Electrification) เพื่อศึกษาวิจัยเตรียมความพร้อมรองรับเทคโนโลยีการใช้ไฟฟ้าของรถยนต์ โดย ปตท. มีแผนขยายเครือข่ายสถานีประจุไฟฟ้ารองรับงานวิจัยฯ เพิ่มเติมอีกจำนวน 5 สถานี ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล จำนวน 3 สถานี และเส้นทางกรุงเทพฯ-ระยองจำนวน 2 สถานี ซึ่งกำหนดแล้วเสร็จในปี 2555 และ 2556 ตามลำดับ ทั้งนี้คาดว่าผลจากโครงการวิจัยฯ จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้เกิดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในภาคขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ รวมทั้ง ลดมลพิษทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิผล นำประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) ต่อไป