เนื้อหาวันที่ : 2012-09-25 08:21:18 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1541 views

งาน TILOG 2012 ขับเคลื่อนการค้าและพัฒนาโลจิสติกส์ไทย

พาณิชย์ เปิดงาน TILOG 2012 ขับเคลื่อนการค้าและพัฒนาโลจิสติกส์ไทย เตรียมพร้อมผู้ประกอบการ บริหารต้นทุน เพิ่มศักยภาพส่งออก

พาณิชย์ เปิดงาน TILOG 2012 ขับเคลื่อนการค้าและพัฒนาโลจิสติกส์ไทย เตรียมพร้อมผู้ประกอบการ บริหารต้นทุน เพิ่มศักยภาพส่งออก มุ่งเป้าหมายเป็น “ศูนย์กลางโลจิสติกส์การค้าในอาเซียน”

กระทรวงพาณิชย์ รุกนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาโลจิสติกส์ไทย จับมือกับสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย และสมาคมผู้ประกอบธุรกิจวัตถุอันตราย เปิดเวทีแสดงสินค้าโลจิสติกส์นานาชาติ ในงาน The 9th Thailand International Logistics Fair 2012 (TILOG 2012) ชูธงส่งเสริมผู้ประกอบการพัฒนาศักยภาพโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลกำไร ตอกย้ำความพร้อมประเทศไทยเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์อาเซียน ด้วยการระดมสินค้าและบริการจากบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศมาจัดแสดงอย่างครบครัน ผลักดันโอกาสสร้างเครือข่ายธุรกิจให้ผู้ประกอบการไทยพร้อมแข่งขันในเวทีการค้าสากล

นายสิน กุมภะ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ระบบโลจิสติกส์ถือเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อภาคธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการส่งออกสินค้าและบริการซึ่งมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 70 ของรายได้หลักของประเทศ ทำให้รัฐบาลยังคงเดินหน้ายุทธศาสตร์ผลักดันการค้าและการส่งออกอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดนโยบายในการพัฒนาศักยภาพด้านโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทย รวมถึงส่งเสริมการเตรียมความพร้อมรับมือการเปิดเสรีการค้าภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ให้ปี 2558 ซึ่งจะทำให้อาเซียนกลายเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีประชากรรวมกันประมาณ 600 ล้านคน จึงเป็นฐานการส่งออกเป้าหมายของผู้ประกอบการทั้งในและนอกภูมิภาค

“การช่วงชิงโอกาสและขยายตลาดส่งออกไปยังอาเซียนเพิ่มมากขึ้น ผู้ประกอบการไทยต้องเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะในแง่ของการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพ มีเครือข่ายการให้บริการที่ครบวงจร สะดวก รวดเร็ว ช่วยลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง โดยกระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายโลจิสติกส์การค้าและเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการทั้งระดับประเทศ ระดับภูมิภาค ไปจนถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับคู่ค้าสำคัญอื่นๆ นอกภูมิภาค เพื่อพัฒนาศักยภาพ โลจิสติกส์และยกระดับขีดความสามารถเชิงรุกให้กับผู้ประกอบการไทยอย่างต่อเนื่อง” นายสิน กล่าว

สำหรับการจัดงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ 2555 หรือ The 9th Thailand International Logistics Fair 2012 (TILOG 2012) ซึ่งกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย และสมาคมผู้ประกอบธุรกิจวัตถุอันตราย จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 19 - 22 กันยายนนี้ ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์เชิงรุกในการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการไทย

ทั้งในส่วนของผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้นำเข้า รวมถึงผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ได้มีโอกาสแสวงหาแนวทางพัฒนาศักยภาพด้านโลจิสติกส์ ตลอดจนพบปะเจรจาการค้าและสร้างเครือข่ายโลจิสติกส์ที่แข็งแกร่ง เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลกำไรให้ธุรกิจได้อย่างยั่งยืน สนับสนุนให้สินค้าและบริการไทยขยายตัวออกสู่ตลาดโลกมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นการเผยแพร่ศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและระบบโลจิสติกส์ของภูมิภาคอาเซียน สามารถเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในการขับเคลื่อนสินค้าไปยังตลาดโลกอีกด้วย

ภายในงาน TILOG 2012 ได้มีการรวบรวมนวัตกรรมสินค้า เทคโนโลยีและบริการที่เกี่ยวข้องกับระบบ โลจิสติกส์และซัพพลายเชนจากบริษัทชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศมาจัดแสดงอย่างครบวงจรกว่า 300 คูหา ครอบคลุมกลุ่มผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ผู้ผลิตซอฟแวร์ ระบบไอที รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบโลจิสติกส์ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมพิเศษที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการที่กำลังมองหาแนวทางในการลดต้นทุนและเพิ่มผลกำไรให้กับธุรกิจ


อาทิ นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ การจัดแสดงข้อมูลการเลือกใช้เส้นทางขนส่งในกลุ่มประเทศ ASEAN+3 และ ASEAN +6 การสัมมนาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการลดต้นทุนระบบโลจิสติกส์ นิทรรศการ Green Logistics การสัมมนา Symposium : ASEAN Trade Logistics Connectivity รวมทั้งการเปิดโลจิสติกส์ คลินิก โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญของเมืองไทยรวม 60 ท่าน มาร่วมให้คำปรึกษา ให้ความรู้ ความเข้าใจ และแนะนำแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านโลจิสติกส์อย่างเจาะลึกครบทุกประเด็นที่ผู้ประกอบการสนใจ


สำหรับผู้ส่งออก ผู้นำเข้า และผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมค้นหาโอกาสทางธุรกิจ ในงาน The 9th Thailand International Logistics Fair 2012 (TILOG 2012) ตั้งแต่วันที่ 19 - 22 กันยายนนี้ ที่อาคาร 101 -102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น. สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางwww.logisticsfair.com, www.thaitradefair.com และ http://www.facebook.com http://www.facebook.com/TilogThailandInternationalLogisticsFair หรือสายตรงผู้ส่งออก 1169