เนื้อหาวันที่ : 2012-09-24 10:47:18 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2086 views

นวัตกรรมการแพทย์ ทางออกปัญหาช็อกโรค

เทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ประกอบกันระหว่างอิเล็กทรอนิกส์และชีวการแพทย์ที่ผสมผสานกัน เพื่อให้สามารถก้าวทันต่อโรคที่เกิดขึ้นใหม่ ๆ ซึ่งต้องใช้ความสามารถของบุคลากรที่มีความรู้ทั้งสองด้าน

ปัญหาเรื่องการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ H1N1 หรือเรียกกันว่า ไข้หวัดใหญ่เม็กซิโกที่กำลังเป็นที่ระวังภัยของหลายๆ ประเทศและกำลังแพร่ระบาดไปทั่วโลกนั้น สร้างความกังวลใจของใครหลายคนที่จะต้องเดินทางข้ามประเทศในเวลานี้ ตลอดจนถึงประชาชนที่เดินทางร่วมกันบนเส้นทางขนส่งมวลชนที่ต้องยุ่งเกี่ยวกับคนหลายๆ ประเภท หรือแม้กระทั่งการเดินเที่ยวในห้างฯ ก็เป็นที่กังวลใจของหลายๆ  คนเช่นเดียวกันว่า จะมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่ว่านี้หรือไม่

แต่ว่าปัญหาดังกล่าวก็ได้รับการเตรียมการและระวังภัยจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ตลอดถึงสื่อสารมวลชนที่ให้ความรู้ข่าวสารเพื่อการป้องกันอย่างทันท่วงที ด้วยเหตุที่เราเคยระวังภัยจากไข้หวัดนกที่โด่งดังมาแล้วหลายปีที่ผ่านมา จนทำให้การเตรียมการและการเฝ้าระวังทำได้ดีมากกว่าเก่าก่อน และที่สำคัญกว่านั้นเทคนิคการตรวจหาเชื้อโรคก็สามารถทำได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น โดยการอิงอาศัยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ทั้งเครื่องตรวจจับค่าอุณหภูมิของร่างกาย ที่สามารถทราบค่าความเสี่ยงของคนที่กำลังเป็นไข้หรือมีอาการว่าจะเป็นไข้ได้ ด้วยการวัดค่าอุณหภูมิของร่างกายว่า มีค่าอุณหภูมิผิดปกติหรือไม่ อย่างไร อีกทั้งเครื่องดังกล่าวก็มีราคาที่ถูกลงกว่าเดิมมาก จึงทำให้มีการใช้งานที่หลากหลาย การติดตั้งทำได้อย่างครอบคลุมพื้นที่ชายแดนที่มีการเดินทาง และติดต่อข้ามของแต่ละประเทศมากขึ้น

นี่คือผลดีของเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ประกอบกันระหว่างอิเล็กทรอนิกส์และชีวการแพทย์ที่ผสมผสานกัน จนสามารถใช้ทั้งเทคนิคเชิงวิศวกรรมและวิชาการด้านการแพทย์รวมกัน โดยความเป็นจริงแล้วสาขาการพัฒนาด้านชีวการแพทย์ที่ต้องใช้เทคโนโลยีใหม่เข้ามาเกี่ยวข้องกันนั้นมีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่องเสมอมา ทั้งนี้ก็เพื่อให้สามารถก้าวทันต่อโรคที่เกิดขึ้นใหม่ ๆ หรือการแพร่ระบาดของเชื้อโรคอื่นๆ ที่จะมีในอนาคต แต่ทั้งนี้เนื่องด้วยศาสตร์การศึกษาด้านนี้ยังคงต้องใช้ความสามารถของบุคลากรที่มีความรู้ทั้งสองด้านจึงต้องใช้ความละเอียดรอบคอบของผลการวิเคราะห์และการทดสอบครั้งแล้วครั้งเล่าจนแน่ใจได้ว่า จะสามารถตรวจสอบและสามารถใช้งานกับคนได้อย่างแท้จริงจึงจะมีการเผยแพร่และบอกกล่าวกันได้

ประเทศที่มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีการแพทย์สาขานี้มากที่สุด คงจะหนีไม่พ้นประเทศที่เจริญแล้วอย่างสหรัฐอเมริกา ประเทศโซนยุโรป ถึงอย่างไรก็ตามประเทศที่กำลังพัฒนาอย่าง ประเทศไทยก็ไม่ได้หยุดพัฒนาการด้านนี้ยังคงมีการวิจัยและพัฒนาความรู้ด้านนี้ควบคู่กับสาขาอื่นๆ เช่นเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัยมหิดล ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก็ได้มีการคิดค้นเครื่องไม้เครื่องมือที่สามารถลดการซื้อจากต่างชาติได้ อาทิ เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าแบบฝังในร่างกาย ทำให้ลดค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการนำเข้าเครื่องดังกล่าวจากต่างชาติลงได้ อย่างน้อยๆ คนที่มีฐานะปานกลางก็สามารถใช้งานเครื่องดังกล่าวนี้ได้

แม้ว่าโรคร้ายที่เกิดขึ้นจะทำร้ายชีวิตของคนเป็นจำนวนมาก แต่เราก็ยังคงต้องต่อสู้เพื่อรักษาชีวิตของคนซึ่งเป็นที่รักอย่างที่สุด เชื้อโรคจะเกิดขึ้นใหม่ เราก็ต้องก้าวให้ทัน แต่สิ่งที่สำคัญและเหนือสิ่งอื่นใดนั้นก็คือ การป้องกันดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์อยู่ตลอดเสมอๆ ทั้งตัวเราเองและคนในครอบครัวเป็นอันดับแรกก่อน เพราะการป้องกันคงดีกว่าการรักษาเมื่อเกิดเหตุขึ้นอย่างแน่นอน เทคโนโลยีจะมีความเก่งและทันสมัยแค่ไหน หากว่าเราไม่ดูแลรักษาร่างกายนี้อย่างดีแล้ว เครื่องมือที่ดีที่สุดก็ไม่สามารถทดแทนสิ่งที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับตัวเราเองอยู่ดี