เนื้อหาวันที่ : 2012-09-20 19:04:38 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 633 views

เอกรัฐโซลาร์ โวยก.พลังงาน ทำธุรกิจเดินหน้าไม่ได้

บริษัท เอกรัฐโซลาร์ ได้รับผลกระทบจากความไม่ชัดเจนด้านนโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จากกระทรวงพลังงาน

นายดนุชา น้อยใจบุญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัท เอกรัฐโซลาร์จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูก ได้รับผลกระทบจากความไม่ชัดเจนด้านนโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จากกระทรวงพลังงาน โดยพันธมิตรที่เข้ามาเจรจาซื้อหุ้นยังลังเล เพราะไม่มีความมั่นใจนโยบายของภาครัฐ ที่หยุดรับซื้อไฟฟ้ามาตั้งแต่ปี 2553 ซึ่งภายใน 3-4 เดือนนี้หากยังไม่มีความชัดเจน เอกรัฐโซลาร์คงต้องเลิกกิจการ นอกจากนี้ต้องการให้รัฐบาลกำหนดให้ผู้ผลิตโซลาร์ฟาร์มซื้ออุปกรณ์ที่ผลิตในประเทศสัดส่วน 50% ของมูลค่าโครงการ และนำมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) มาบังคับใช้ เพื่อป้องกันสินค้าจีนราคาถูกตีตลาดด้วย

นายดุสิต เครืองาม นายกสมาคมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย กล่าวว่า ปัจจุบันมีผู้ประกอบการของไทยที่ผลิตแผงเซลล์ประมาณ 5-6 ราย มีกำลังการผลิตรวม 117 เมกะวัตต์ต่อปี ซึ่งไม่มากเมื่อเทียบกับความต้องการใช้ของประเทศ ดังนั้น การกำหนดสัดส่วนเพื่อใช้แผงที่ผลิตในไทยก่อน จะเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการของไทยได้ เนื่องจากปัจจุบันแผงเซลล์ที่ใช้จะมาจากการนำเข้า 99% ส่วนอีก 1% มาจากการผลิตในประเทศ ซึ่งเป็นสัดส่วนที่น้อยมาก ขณะเดียวกัน ภาครัฐควรพิจารณาเพื่อเพิ่มสัดส่วนการรับซื้อไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนจาก 2,000 เมกะวัตต์ เพิ่มเป็น 4,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2563 ด้วย