เนื้อหาวันที่ : 2012-09-19 10:13:00 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2179 views

ชวนชมสิ่งประดิษฐ์ฝีมือคนไทยกว่า 100 ผลงาน

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จัดโครงการ ประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น 24 - 25 ก.ย.นี้

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญชวนชมสิ่งประดิษฐ์ฝีมือคนไทยที่เข้าร่วมประกวดในโครงการ “ประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น” เพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2556 กว่า 100 ผลงานระหว่างวันที่ 24 - 25 กันยายนนี้

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช.จัดโครงการ “ประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น” เพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2556 ที่จัดขึ้นภายในงานวันนักประดิษฐ์ 2 กุมภาพันธ์เป็นประจำทุกปี

เพื่อเป็นเวทีประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์โดยฝีมือคนไทยจากทั่วประเทศ เพื่อนำมาคัดเลือกเป็นรอบสุดท้ายกว่า 100 ผลงาน ซึ่งจะนำผลงานประดิษฐ์จัดแสดงนิทรรศการระหว่างวันที่ 24 - 25 กันยายนนี้ ที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นช่องทางเผยแพร่ พัฒนาสิ่งประดิษฐ์โดยคนไทย

และต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ภายในประเทศ โดยมีผลงานที่น่าสนใจ อาทิ เครื่องมือวัดระดับน้ำโดยเทคนิคการวิเคราะห์ภาพถ่าย เทคโนโลยีการจัดการน้ำเสียที่ท่วมขังโดยสารจับตะกอนสกัดจากธรรมชาติ การผลิตนมจากไก่และนมข้าวอมิโน เพื่อรักษาทารกที่แพ้โปรตีนนมวัว

กระดูกวัวประดิษฐ์วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อซ่อมแซมกระดูกมนุษย์ เชื้อเพลิงจุลินทรีย์ ระบบบำบัดน้ำเสียพิษสำหรับอุตสาหกรรมแปรูปยางพารา และระบบตรวจวัดแผ่นดินไหวผ่าน IP แบบ Real Time พร้อมเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมสิ่งประดิษฐ์ภายในงานและคาดหวังให้ช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ให้เยาวชนไทยและสร้างนักประดิษฐ์หน้าใหม่เพิ่มมากขึ้น