เนื้อหาวันที่ : 2012-09-18 15:28:37 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2471 views

ไทย หวังเพิ่มการค้ากับเวียดนามโตร้อยละ 20 หนุนเอสเอ็มอี

ไทย หวังเพิ่มการค้ากับเวียดนามโตร้อยละ 20 หนุนเอสเอ็มอีเป็นแกนหลักด้านลงทุน

กระทรวงการต่างประเทศ จัดสัมมนาเรื่อง “ความสัมพันธ์ไทย - เวียดนาม: มิติใหม่แห่งการขยายการค้าและการลงทุน” ในการสัมมนาเรี่องความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม มิติใหม่แห่งการค้าและการลงทุน (Thailand-Vietnam Relations: The New Dimension of Enhancing Trade and Investment) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับนโยบายด้านเศรษฐกิจของเวียดนาม

รวมทั้งกฏระเบียบและลู่ทางการลงทุนในเวียดนามสำหรับนักลงทุนไทยที่สนใจไปลงทุนในเวียดนาม โดยการจัดการสัมมนาครั้งนี้ ยังเป็นการนำเสนอข้อมูลที่ชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้จริง อันจะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้นักลงทุนชาวไทยขยายการลงทุนในเวียดนาม อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง กระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเวียดนามให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนากันอย่างคับคั่ง

นายภาสกร ศิริยะพันธุ์ อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ  กล่าวว่า จากผลการสำรวจของสภาธุรกิจอาเซียน พบว่าเวียดนาม เป็นประเทศที่น่าลงทุนเป็นอันดับ 2 รองจากประเทศอินโดนีเซีย โดยเวียดนามเป็นประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนที่มีความสำคัญต่อไทย มีผลประโยชน์เรื่องเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐาน พลังงาน เกษตร และการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ เออีซี ร่วมกัน ในปี 2558

ส่วนด้านการค้า การลงทุน ในปัจจุบันไทยลงทุนในเวียดนามเป็นอันดับที่ 10 จากโครงการทั้งหมดจำนวน 224 โครงการ หรืดคิดเป็นมูลค่าการลงทุน 5,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยสาขาการลงทุนที่สำคัญคือ อุตสาหกรรมการผลิตและการแปรรูป อสังหาริมทรัพย์ การท่องเที่ยว โรงแรม การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

อุตสาหกรรมการเกษตร เคมีภัณฑ์ กระดาษ พลาสติก ซึ่งรัฐบาลไทยต้องการให้เอกชนไทย โดยเฉพาะเอสเอ็มอี ขยายการลงทุนในเวียดนามมากขึ้น ขณะที่การค้าระหว่างไทย - เวียดนาม ในปี 2554  มีมูลค่า 9,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  รัฐบาลตั้งเป้าหมาย เพิ่มมูลค่ากับเวียดนามร้อยละ 20 ต่อปี ต่อเนื่องตั้งแต่ปี2555-2558

นอกจากนี้ เวียดนามยังเป็นตลาดใหม่ในภูมิภาคอินโดจีนที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของการบริโภคภายในประเทศ มีศักยภาพการผลิตสูง แรงงานในประเทศมีคุณภาพ และยังมีค่าจ้างแรงงานต่ำ ซึ่งมีนักลงทุนไทยทั้งรายใหญ่-ย่อย จำนวนมากที่สนใจในการลงทุนในเวียดนาม

ขอบคุณข้อมูลข่าว : สำนักข่าวไทย /  ไทยแลนด์อินดัสตรี้ ดอทคอม เรียบเรียง