เนื้อหาวันที่ : 2012-09-18 15:00:24 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1411 views

รู้จักจีน รู้จักซีอาน (ตอนที่ 1) 10 ของดีในซีอาน

มาทำความรู้จักกับ นครซีอาน มณฑลส่านซี เมืองในใจกลางแผ่นดินของประเทศจีน ที่มีความสำคัญด้านการค้าและเศรษฐกิจสืบต่อมายาวนาน

ตรุษจีน ปีเสือ มาทำความรู้จักกับ นครซีอาน มณฑลส่านซี เมืองในใจกลางแผ่นดินของประเทศจีน ที่มีความสำคัญด้านการค้าและเศรษฐกิจสืบต่อมายาวนานร่วม 3,000 ปี เริ่มกันที่ 10 ของดีในซีอาน

1) ซีอานเป็นแหล่งผลิตผลไม้ที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของจีน ผลไม้หลักที่ปลูกและส่งออกมีหลายชนิด ที่โดดเด่นคือ แอปเปิ้ล และกีวี ในปี 2552 ซีอานส่งออกผลไม้ 525,400 ตัน ในจำนวนนี้เป็นน้ำแอปเปิ้ลเข้มข้น 467,500 ตัน

2) ซีอาน มณฑลส่านซี ผลิตอาหารได้พอเพียงต่อการบริโภค ยกเว้นข้าวสาลี ซึ่งเป็นอาหารหลัก รัฐบาลซีอานมีแผนจะสร้างคลังสำรองธัญพืชฉุกเฉินให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี เพื่อใช้กักเก็บ แปรรูป รับซื้อ จำหน่าย ขนส่ง และนำเข้าส่งออกสินค้าธัญพืชตามนโยบายคลังอาหารสำรองแห่งชาติของรัฐบาลกลาง

3) ซีอานเป็นฐานการผลิตเครื่องบินที่จีนสร้างขึ้นเอง และมีใช้แล้วในทางพาณิชย์ รวมทั้งส่งออกไปหลายประเทศ

4) ซีอานเป็นแหล่งผลิตรถยนต์ของจีน ยี่ห้อ byd (build-your-dream) ปัจจุบันขายภายในประเทศ และกำลังจะขยาย

ตลาดส่งออก ก้าวแรกของ byd คือได้ทำการซื้อวิสาหกิจการบินของออสเตรียซึ่งมีเทคโนโลยีที่ต้องการ เพื่อยกระดับคุณภาพ

5) ในปี 2552 การค้าระหว่างประเทศของนครซีอาน มณฑลส่านซี มีมูลค่ารวม 8,401 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ประกอบด้วยการนำเข้า 4,420 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และส่งออก 3,981 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สินค้าส่งออกหลักคือ เซมิคอนดักเตอร์ชิป รถยนต์และอะไหล่ เครื่องบินและชิ้นส่วน อุปกรณ์เครื่องอิเลกทรอนิกส์ รวมทั้งผลไม้และผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ สินค้านำเข้าที่สำคัญได้แก่ ชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์ และสิ่งทอ

6) ซีอานเป็นฐานอุตสาหกรรมนวัตกรรมไฮเทคระดับชาติ มีการผลิตและส่งออกซอฟแวร์ ชิ้นส่วนอากาศยานป้อนโบอิ้งและแอร์บัส มีการดำเนินโครงการด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องในด้าน การแพทย์ อินเตอร์เน็ตแห่งโลกอนาคต การเกษตรก้าวหน้า พลังงานสะอาด และอุตสาหกรรมโทรคมนาคม

7) มณฑลส่านซีของซีอานผลิตก๊าซธรรมชาติและน้ำมันได้มากเป็นอันดับ 2 ของจีน มีกำลังการผลิต 30 ล้านตัน ยอดผลิตถ่านหิน 283 ล้านตันมากเป็นอันดับ 3 ของจีน โดยการสนับสนุนจากรัฐบาลตามนโยบาย “ก้าวสู่โลก /go global” บริษัทน้ำมันของมณฑลส่านซีเป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับสัมปทานสำรวจและขุดเจาะหาแหล่งปิโตรเลียมในประเทศไทยในปี 2553

8) ในปี 2554 ซีอานจะเป็นเจ้าภาพจัดงานพืชสวนโลก

9) ในปี 2552 มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาซีอานรวม 115.5 ล้านคน ในจำนวนนี้เป็นชาวจีน 114 ล้านคน และเป็นชาวต่างชาติ 1.5 ล้านคน สิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวมีปรากฏทั่วไปทั้งซีอาน จนกล่าวกันว่า “นครซีอานนั้นก็คือพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต” นอกเหนือจากสิ่งมหัศจรรย์ลำดับแปดของโลก “สุสานจิ๋นซี รูปปั้นกองทัพทหารดินเผา” และกำแพงโบราณซีอานที่สวยงามและคงความสมบูรณ์อย่างที่สุดแล้ว ห่างออกไปไม่ไกล ยังเป็นที่ตั้งของภูเขา 1 ใน 5 ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของชาวจีน

10) ซีอานเป็นเมืองหลวงของจีนในอดีต เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางสายไหมอันเลื่องชื่อ เชื่อมเอเชียกับยุโรปให้ไปมาหาสู่กันได้นับแต่โบราณกาล ชาวไทยเชื้อสายจีนที่เติบโตมาในสมัยหนังสือกำลังภายในพงศาวดารจีนฮิตติดตลาด จะเคยได้ยินชื่อ “บูเช็คเทียน” ฮ่องเต้หญิงองค์แรกและองค์เดียวในประวัติศาสตร์จีน ก็อยู่ที่ซีอานนี่เอง การเดินทางรอนแรมมุ่งมั่นเข้าเมืองหลวงเพื่อสอบชิงที่หนึ่งในการเข้ารับราชการเป็น “จอหงวน” ก็มาสอบกันที่นี่ ราชวงศ์ถังซึ่งเป็นยุคที่จีนมีความเจริญสูงสุด ได้รับขนานนามว่าเป็นจุดศูนย์กลางของโลก ก็มีนครหลวงตั้งอยู่ที่เมืองซีอานแห่งนี้

สิริรัตน์ วงศ์ไพโรจน์พานิช
สำนักงานส่งเสริมการค้าฯ ณ เมืองซีอาน
ที่มา: http://www.depthai.go.th