เนื้อหาวันที่ : 2012-09-18 13:07:09 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 744 views

โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก คว้ารางวัลระดับเงิน Zero Accident ปี 2555

โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก คว้าโล่รางวัลระดับเงิน ภายใต้โครงการ รณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign) ประจำปี 2555

โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก คว้าโล่รางวัลระดับเงิน ภายใต้โครงการ “รณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign) ประจำปี 2555” จาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

โดยโรงฟ้าขนอม ถือเป็นสถานประกอบกิจการที่ไม่มีการประสบอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานต่อเนื่อง ตั้งแต่3,000,000 – 9,999,999 ชั่วโมงการทำงานของลูกจ้างทั้งหมด ตอกย้ำจุดยืนในการรักษามาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน

 โดยมี นายมานะ วิทวัสกุล รองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด เป็นผู้แทนโรงไฟฟ้าขนอม เข้ารับรางวัลจากนายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและส่งเสริมความรู้ โครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ปี 2555 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ