เนื้อหาวันที่ : 2012-09-14 15:57:05 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1141 views

TIPMSE จัดอบรมเจ้าของ ร้าน 0 บาท กิจการเพื่อสังคมรุ่นแรก

สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม (TIPMSE) จัดอบรมเจ้าของ “ร้าน 0 บาท” กิจการเพื่อสังคมรุ่นแรก เพื่อต่อยอดแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดขยะ ลดค่าครองชีพ และสร้างวัฒนธรรมการคัดแยกขยะให้กับคนไทย

สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (TIPMSE) โดย นายยุทธพงษ์ วัฒนะลาภา  ผู้อำนวยการสถาบัน TIPMSE จัดอบรมเปิด ร้าน 0 บาท ร้านค้าชุมชนที่มีแนวคิดโดดเด่นในการรับวัสดุรีไซเคิลแทนเงินสด

โดยการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด และวิธีการดำเนินงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในชุมชน โดยผู้อบรมสามารถนำความรู้ที่ได้นี้ไปต่อยอดในการเปิดร้าน 0 บาทในชุมชนของตนได้ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นที่ ร้าน 0 บาทต้นแบบ ศูนย์คัดแยกวัสดุรีไซเคิลกลุ่มอาชีพซาเล้ง อ่อนนุช 14 ไร่ เขตประเวศ

สำหรับผู้ที่สนใจจะเปิดร้าน 0 บาทเป็นกิจการเพื่อสังคมและสนใจอยากเรียนรู้วิธีการดำเนินการในร้าน 0 บาท สอบถามรายละเอียดได้ที่ สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม (TIPMSE) โทร 02-272-1552  ต่อ 19 หรือ http://www.facebook.com/0bahtshop