เนื้อหาวันที่ : 2012-09-10 15:45:52 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 863 views

ปตท. รับรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards

ปตท.ได้รับรางวัลประเภท ความเป็นเลิศด้านผู้นำและ รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารทางการเงิน

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มอบรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards แก่ ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ นายสุรงค์ บูลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

และถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารกลุ่ม ปตท. ในโอกาสที่ ปตท.ได้รับรางวัลประเภท ความเป็นเลิศด้านผู้นำ (Leadership Excellence) และ รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารทางการเงิน (Financial Management Excellence) รวมถึงได้รับรางวัลรองชนะเลิศในการเสนอ


ชื่อเข้าชิงอีก 3 ประเภทรางวัลคือ ด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management Excellence) ด้านนวัตกรรมและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ (Innovation Excellence) และ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility Excellence)