เนื้อหาวันที่ : 2012-09-10 09:22:46 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 880 views

รมต.พลังงานชม โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ เอ็กโก กรุ๊ป

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้เยี่ยมชม โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ เอ็กโก กรุ๊ป ณ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เอสพีพี ทู จ.สระบุรี

นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้เยี่ยมชม “โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ เอ็กโก กรุ๊ป” ณ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ “เอสพีพี ทู” จ.สระบุรี และ “ลพบุรี โซลาร์” จ.ลพบุรี พร้อมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพลังงาน

โดยมี นายสหัส ประทักษ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป พร้อมผู้บริหารระดับสูงและผู้นำท้องถิ่นร่วมให้การต้อนรับ เมื่อเร็วๆ นี้ โดยปัจจุบัน เอ็กโก กรุ๊ป มีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วและโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา จำนวน 16 แห่ง รวมกำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้น 94.5 เมกะวัตต์ และมีแผนที่จะขยายธุรกิจพลังงานทดแทนภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง ด้วยเป้าหมายที่จะเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเป็น 300 เมกะวัตต์ ภายในปี 2558