เนื้อหาวันที่ : 2012-09-10 09:20:57 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1580 views

EUREKA ยื่นไฟลิ่งเตรียมขายไอพีโอ 50 ล้านหุ้น

EUREKA ยื่นไฟลิ่งเตรียมขายไอพีโอ 50 ล้านหุ้น โชว์ความเจ๋งคว้ารางวัล SMEs Excellence Awards 2011

"ยูเรกา ดีไซน์" ผู้รับออกแบบและผลิตเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ได้ฤกษ์ยื่นไฟลิ่ง เตรียมขายไอพีโอ 50 ล้านหุ้น ระดมทุนนำเงินพัฒนาระบบไอที เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเครื่องจักร และเป็นทุนหมุนเวียน พร้อมโชว์ศักยภาพรับรางวัล SMEs Excellence Awards 2011 จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ที่มอบให้แก่ SME ที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการองค์กรที่ดี ประจำปี 2554

นายวรชาติ ทวยเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ของ “ยูเรกา ดีไซน์” ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แล้วเมื่อวันที่ 6 กันยายนที่ผ่านมา โดยบริษัทฯมีแผนจะเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป (ไอพีโอ) จำนวนรวม 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.41 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัทหลังการเสนอขายครั้งนี้ จากนั้นจะดำเนินการนำหุ้นเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

ทั้งนี้ บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทรับออกแบบและผลิตเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ เพื่อใช้ทำการผลิต ประกอบ และทดสอบคุณภาพชิ้นส่วนยานยนต์ ด้วยทีมงานวิศวกรและผู้ชำนาญงานที่ พร้อมให้คำปรึกษาและร่วมกับลูกค้า เพื่อแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาการผลิตชิ้นส่วนงานที่เกิดขึ้น ซึ่งลูกค้าหลักของบริษัท คือบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ขนาดใหญ่ เช่น ฮ้อนดา ยามาฮ่า อีซูซุ ซูซูกิ มิตซูบิชิ รวมถึงบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ให้โตโยต้า เป็นต้น โดยบริษัทจะระดมทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการออกแบบและผลิตเครื่องจักร

ด้านผลการดำเนินงานของ “ยูเรกา ดีไซน์” มีการขยายตัวของรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา โดยปี 2552 มีรายได้ 112 ล้านบาท ปี 2553 มีรายได้ 180 ล้านบาท และปี 2554 มีรายได้เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 238 ล้านบาท ส่วนครึ่งแรกของปี 2555 บริษัทมีรายได้อยู่ที่ 145.10 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 16.35 ล้านบาท

นายนรากร ราชพลสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ล่าสุดบริษัทฯได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 SMEs Excellence Awards 2011 ซึ่งจัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมธนาคารไทย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) และ บริษัท จีเอฟเค มาร์เก็ตไว้ส์ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศเกียรติคุณ โดยการมอบรางวัลให้กับผู้ประกอบการ SMEs ที่มีความเป็นเลิศในเรื่องการบริหารจัดการและเพื่อสร้างความภาคภูมิใจและเป็นกำลังใจให้กับผู้ประกอบการ SMEs ในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืนต่อไป

"บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ มีความภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ซึ่งถือเป็นของขวัญในวันครบรอบ 10 ปี ที่ก่อตั้งบริษัทฯด้วย และยังประจวบเหมาะกับการยื่นไฟลิ่ง เพื่อระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ mai ที่จะเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ “ยูเรกา ดีไซน์” โดยตลอดระยะเวลา10 ปี นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทเมื่อปี 2545 ได้มุ่งมั่นและทุ่มเท เพื่อปรับปรุงบุคลากร กรรมวิธีการผลิต มาตรฐานการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับเครื่องจักรที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการ และเกิดความพึงพอใจจากการใช้งานอย่างสูงสุด รวมถึงการยกระดับคุณภาพของบริษัท ให้เป็นผู้ออกแบบและผลิตเครื่องจักรในตลาดอุตสาหกรรมยานยนต์ชั้นนำของไทยในอนาคต" นายนรากรกล่าวในที่สุด