เนื้อหาวันที่ : 2012-09-06 12:27:55 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 886 views

ก.อุตฯ เปิดเวทีถ่ายทอดประสบการณ์โดยผู้เชี่ยวชาญระดับโลก

กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเวทีถ่ายทอดประสบการณ์โดยผู้เชี่ยวชาญระดับโลก กระตุ้นผู้ประกอบการไทยพัฒนาองค์กรขึ้นชั้นระดับโลก

กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเวทีถ่ายทอดประสบการณ์โดยผู้เชี่ยวชาญระดับโลก กระตุ้นผู้ประกอบการไทยพัฒนาองค์กรขึ้นชั้นระดับโลก

วันที่ ( 6 กันยายน 2555) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย จัดงานประชุมวิชาการมหกรรมคุณภาพนานาชาติ Bangkok International Quality Symposium (BIQS) 2012 ภายใต้แนวคิด “Managing Productivity and Innovation for Sustainable Growth”(BIQS) เพื่อกระตุ้นให้ภาคอุตสาหกรรมไทยมีการตื่นตัวและเตรียมพร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในปี 2558 รวมทั้งพัฒนายกระดับธุรกิจขึ้นเทียบชั้นระดับโลก

สำหรับการประชุมครั้งนี้ จะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้จากวิทยากรระดับโลก และผู้บริหารองค์กรที่ประสบความสำเร็จในด้านการส่งเสริมการบริหารจัดการคุณภาพจนได้รับรางวัลระดับชาติ มานำเสนอการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจ การจัดการคุณภาพ และการเพิ่มผลผลิต ด้วยวิธีการจัดการแบบสมัยใหม่ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารคุณภาพที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ

จะเป็นการช่วยยกระดับมาตรฐานภาคอุตสาหกรรมนำไปสู่การพัฒนาสินค้าและบริการให้เป็นที่ยอมรับกับคู่ค้าและผู้บริโภค อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจำเป็นต้องวางกลยุทธ์ที่จะปรับแนวธุรกิจให้เป็นที่ยอมรับขององค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ

ขอบคุณข้อมูลข่าว : เว็บไซต์สำนักข่าวแห่งชาติ