เนื้อหาวันที่ : 2012-09-04 08:51:31 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 829 views

HYDRO จัดกิจกรรม CSR การปลูกจิตสำนึกที่ดีเกี่ยวกับการอนุรักษ์น้ำ

ใครทำร้ายน้ำ การปลูกจิตสำนึกที่ดีเกี่ยวกับการอนุรักษ์น้ำ

นายสลิป สูงสว่าง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) หรือ HYDRO ผู้นำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและบริหารจัดการงานวิศวกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ระบบผลิตน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ หรือระบบรีไซเคิล ระบบกำจัดขยะ และการแปรรูปวัสดุเหลือใช้ให้เป็นพลังงานทดแทน ซึ่งเป็นธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เชิญร่วมกิจกรรมครบรอบ 30 ปี บมจ.ไฮโดรเท็ค หรือ HYDRO ใคร่ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ส่งภาพ และเรื่องสั้น ในหัวข้อเรื่อง “ใครทำร้ายน้ำ” เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีเกี่ยวกับการอนุรักษ์น้ำ สามารถส่งเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป - 16 กันยายน 2555 ส่วนวันประกาศผล 28 กันยายน 2555