เนื้อหาวันที่ : 2012-09-03 12:54:02 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 714 views

สปส.เตรียมแก้กฏหมายกองทุนเงินทดแทน คุ้มครองแรงงานมากขึ้น

สำนักงานประกันสังคม เตรียมแก้กฏหมายกองทุนเงินทดแทน เพื่อขยายความคุ้มครองแรงงานให้มากขึ้น

สำนักงานประกันสังคม เตรียมแก้กฏหมายกองทุนเงินทดแทน เพื่อขยายความคุ้มครองแรงงานให้มากขึ้น

วันที่ ( 2 กันยายน 2555) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์สำนักข่าวแห่งชาติ นำเสนอข่าว นายอารักษ์ พรหมมณี รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม หรือ สปส.ในฐานะโฆษก สปส.เปิดเผยสถานะเงินกองทุนเงินทดแทน ณ เดือนกรกฎาคม 2555 ว่า มีลูกจ้างในความคุ้มครอง 8,413,433 คน นายจ้าง 340,026 ราย มีเงินอยู่ในกองทุนกว่า 35,446 ล้านบาท

ในปี 2554 กองทุนเงินทดแทนจ่ายเงินทดแทนรวมทั้งสิ้น 1,616 ล้านบาท จำแนกเป็นค่าทดแทน 847.8 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 753.2 ล้านบาท ค่าทำศพ 13.3 ล้านบาท ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพการทำงาน 2.1 ล้านบาท ทั้งนี้ ในโอกาสกองทุนเงินทดแทนครบรอบ 40 ปี

ในปี 2555 สปส.จึงมีแนวคิดที่จะแก้ไขกฎหมายกองทุนเงินทดแทน ให้สอดคล้องกับการจ้างงานและการทำงานของลูกจ้างในปัจจุบัน ซึ่งจะเน้นเรื่องความปลอดภัยโดยจะหาวิธีทำให้นายจ้างไม่หลีกเลี่ยงการจ่ายเงินสมทบ นอกจากนี้ อาจปรับการจ่ายกองทุนเงินทดแทนให้มากขึ้น เนื่องจากมีผู้ประสบอันตรายรูปแบบใหม่เกิดขึ้นค่อนข้างมาก จากการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

รองเลขาธิการ สปส.กล่าวอีกว่า ในปี 2556 สปส.อาจขยายการคุ้มครองไปสู่กิจการหรือลูกจ้างที่ได้รับการยกเว้นให้มากขึ้น เช่น ลูกจ้างภาครัฐและมูลนิธิต่างๆ นอกจากนี้ จะพิจารณาว่าสิทธิประโยชน์ที่ สปส.จ่ายเป็นเงินทดแทนร้อยละ 60 ยังเหมาะสมหรือไม่ด้วย