เนื้อหาวันที่ : 2012-09-03 12:48:43 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 921 views

เกาหลี เสนอการบริหารจัดการน้ำของประเทศเกาหลีให้รัฐบาลไทย

ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลทางน้ำสถาบันเควอร์เตอร์ ประเทศเกาหลีร่วมเสนอแนวทางการบริหารจัดการน้ำในงานนิทรรศการมุ่งมั่นทำงานบริหารจัดการน้ำ เพื่อประชาชน

ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลทางน้ำสถาบันเควอร์เตอร์ ประเทศเกาหลี เสนอแนวทางการบริหารจัดการน้ำในงานนิทรรศการมุ่งมั่นทำงานบริหารจัดการน้ำ เพื่อประชาชน

นายลี ฮัน กู ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลทางน้ำ สถาบันเควอร์เตอร์ ประเทศเกาหลี กล่าวในการสัมมนาหัวข้อ การบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยในต่างประเทศ ในงานนิทรรศการมุ่งมั่นทำงานบริหารจัดการน้ำ เพื่อประชาชน ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว ว่า

ประเทศเกาหลี เคยได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปัจจุบันอุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศเพิ่มขึ้น 1 องศาเซลเซียส ส่งผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม อาทิ ปริมาณน้ำฝนเพิ่มมากขึ้น ระดับน้ำสายหลักทั้ง 5 สายของประเทศสูงขึ้น สถาบันเควอร์เตอร์ ซึ่งดูแลสถานการณ์น้ำในภาพรวม

และพัฒนาระบบการจัดการน้ำของประเทศเกาหลี จึงได้มีโครงการพัฒนาฟื้นฟูแม่น้ำสายหลักของประเทศ เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศและสร้างความมั่นคงทางน้ำ ด้วยการสร้างฝายเก็บกักน้ำและเขื่อน รวมทั้งปรับพื้นที่รอบอ่างเก็บน้ำ เพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตร เป็นโครงการต่อเนื่อง 4 ปี เริ่มมาตั้งแต่ปี 2009 จึงนำมาเป็นตัวอย่างให้ประเทศไทยแก้ปัญหาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการน้ำในอนาคต