เนื้อหาวันที่ : 2012-09-02 11:52:06 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1548 views

เอ็กโก กรุ๊ป เดินหน้า 16 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

16 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ รวมกำลังการผลิต 176 เมกะวัตต์ มุ่งขยายธุรกิจพลังงานทดแทนในประเทศ

เอ็กโก กรุ๊ป ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่แห่งแรกของไทย เปิดเผยการดำเนินงานทั้งหมดในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 16 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 176 เมกะวัตต์ คิดเป็นมูลค่าโครงการรวม 23,277 ล้านบาท และมุ่งขยายธุรกิจพลังงานทดแทนภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง ด้วยเป้าหมายที่จะเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเป็น 300 เมกะวัตต์ ภายในปี 2558

วันที่ (2 กันยายน 2555) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้เยี่ยมชม “โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ เอ็กโก กรุ๊ป” ณ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ “เอสพีพี ทู” จ.สระบุรี และ “ลพบุรี โซลาร์” จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2555 โดยกระทรวงพลังงานได้กำหนดให้การพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาดเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญ

และตั้งเป้าหมายให้สามารถใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลได้อย่างน้อยร้อยละ 25 ภายใน 10 ปี ซึ่งพลังงานแสงอาทิตย์นับเป็นหนึ่งในพลังงานทดแทนหลัก เนื่องจากพื้นที่ประเทศของไทยมีศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะบริเวณตอนบนและตอนล่างของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น จังหวัดอุบลราชธานี และบางส่วนของภาคกลาง เช่น จังหวัดสระบุรี และลพบุรี

“สำหรับ เอ็กโก กรุ๊ป นับได้ว่าเป็นบริษัทผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ที่มีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จำนวนมากเป็นลำดับต้นๆ ของประเทศ ซึ่งนอกจากจะเป็นการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงพลังงานแล้ว ยังก่อให้เกิดประโยชน์ ทั้งด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ ช่วยลดการใช้พลังงานจากฟอสซิล ลดการนำเข้าน้ำมัน รวมทั้งช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของภาวะโลกร้อน”

นายสหัส ประทักษ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยว่า ปัจจุบันเอ็กโก กรุ๊ป ได้ดำเนินงานในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมด 16 โครงการ โดยมีกำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้น รวมทั้งหมด 94.5 เมกะวัตต์ ด้วยมูลค่าการลงทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น กว่า 7,400 ล้านบาท ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว 8 แห่ง และโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา 8 โครงการ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของเอ็กโก กรุ๊ป ในการขยายธุรกิจพลังงานทดแทนภายในประเทศ ด้วยการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเป็น 300 เมกะวัตต์ ภายในปี 2558

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้ง 16 โครงการ ที่เอ็กโก กรุ๊ป ดำเนินงานอยู่นี้ กล่าวได้ว่าแต่ละโครงการ มีความโดดเด่นและความหลากหลายแตกต่างกันไป ทั้งในด้านเทคโนโลยีของแผงโซลาร์เซลล์ที่ใช้ (ประเภทฟิล์มบางและผลึกรวม) และลักษณะการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ (แบบหมุนตามดวงอาทิตย์และแบบคงที่) ซึ่งทั้งหมดเป็นเทคโนโลยีที่ถูกนำมาใช้ในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีอยู่ในประเทศไทยในขณะนี้

“ด้วยความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าของเอ็กโก กรุ๊ป ทั้งในด้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ การคัดสรรเทคโนโลยีที่ดี มีประสิทธิภาพสูงและทันสมัยมาใช้ รวมทั้งการเดินเครื่อง บำรุงรักษา และบริหารจัดการโรงไฟฟ้าอย่างครบวงจร ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเอ็กโก ตลอดจนการผลักดันนโยบายของภาครัฐ ผมเชื่อมั่นว่าจะทำให้การดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมดของเอ็กโก กรุ๊ป ประสบความสำเร็จตามแผนงานที่วางไว้ และเป็นส่วนหนึ่งของพลังขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้การพัฒนาพลังงานทดแทนภายในประเทศเติบโตขึ้น อันจะนำไปสู่การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานสะอาดของประเทศต่อไปในอนาคต” นายสหัสกล่าวสรุป