เนื้อหาวันที่ : 2012-08-28 09:57:43 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1852 views

MK เยี่ยมชมศูนย์กระจายสินค้าซีเอ็ด และโลจิสติกส์

คณะผู้บริหาร และ เจ้าหน้าที่ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ จำกัด เยื่ยมชม ศูนย์กระจายสินค้า บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด มหาชน (คลังสินค้ากิ่งแก้ว)

เมื่อวันที่ (24 สิงหาคม 2555) ที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร และ เจ้าหน้าที่ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ จำกัด เยื่ยมชม ศูนย์กระจายสินค้า บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)  ศูนย์กระจายสินค้า ตำบลกิ่งแก้ว อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ 

โดย คุณฤทธิ์  ธีระโกเมน และคณะเจ้าหน้าที่เอ็มเค กว่า 60 ท่าน เดินทาง มาถึง ศูนย์กระจายสินค้าซีเอ็ดฯ โดยมีคุณ อภิชิต สวนอนันตภูมิ ผู้อำนวยการฝ่ายโลจิสติกส์   กล่าวคำต้อนรับ พร้อมบรรยายแผนผัง และกระบวนการทำงาน
 
คุณ อุทิศ ศรีพราว ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์กระจายสินค้า
   พาชมสถานที่ พร้อมอธิบาย ขั้นตอนการทำงาน  หน่วยงาน Buffer ในส่วนซีเอ็ดรับจัดจำหน่าย  กล่าวว่า การกระจายสินค้า โดยใช้ระบบวงกระจายด้วยสแกนเนอร์ ลดขั้นตอนการทำงาน ลดจำนวนกระดาษที่ใช้

การกระจายสินค้า ที่เป็น สำนักพิมพ์อื่น ๆ ในส่วน SBC เพื่อส่งออกไปที่ สาขาซึ่งเป็นหน้าร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊กเซ็นเตอร์ เป็นระบบ Put2Light จะกระจายสินค้าให้ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ มี Buffer จัดเก็บสินค้า ของสำนักพิมพ์อื่นๆในส่วน SBC เพื่อรองรับหนังสือขายดี สั่งเติมสินค้าจากสาขา eShop และบริการสั่งวันนี้ พรุ่งนี้ได้

ส่วนระบบรับคืนสินค้า ใช้ Conveyor (สายพานลำเลียง)  พร้อมเครื่องชั่งน้ำหนัก อัตโนมัติ เพื่อความถูกต้อง ตรวจสอบได้ง่าย นอกจากนี้ ยังมีระบบสแกนสินค้า ตรวจสอบความถูกต้อง และคัดแยกสินค้า สำหรับสินค้าที่กลับมาจากสาขาจะคัดแยกไป 3 ช่องทาง คือ คืนซีเอ็ดจัดจำหน่าย คืนสำนักพิมพ์และผู้จัดจำหน่ายรายอื่น และ หมุนกลับมาเข้า ฺBuffer SBC เพื่อขายใหม่ คุณ อุทิศกล่าว