เนื้อหาวันที่ : 2012-08-27 09:48:41 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 910 views

ทีเอ็มบี เปิด ไฟ ฟ้า จันทน์ ศูนย์เรียนรู้ทักษะชีวิตแห่งใหม่

ทีเอ็มบี เปิด ไฟ ฟ้า จันทน์ ศูนย์เรียนรู้ทักษะชีวิตแห่งใหม่ล่าสุด มุ่งสร้างพลังและจุดประกายเยาวชนเพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน

ทีเอ็มบี หรือ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นสร้างพลังและจุดประกายเยาวชนอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด เปิด ไฟ ฟ้า แห่งใหม่บนถนนจันทน์ เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้สำหรับเยาวชน อายุ 12-19 ปี ที่อาศัยอยู่ในชุมชนรายได้น้อยบริเวณถนนจันทน์ สีลม ยานนาวาและสาธุประดิษฐ์

ซึ่งครอบคลุมกว่าพันครัวเรือนใน 25 ชุมชน โดยมุ่งหวังให้เยาวชนได้เรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตและค้นพบศักยภาพในตัวเองผ่านศิลปะแขนงต่างๆ อันเป็นพื้นฐานของการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ เพื่อพัฒนาความคิดและจิตใจของเยาวชน อันได้แก่ ศิลปะ ร้องเพลง เต้นรำ ดนตรี ศิลปะป้องกันตัว รวมถึงวิชาสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น (Fashion Design)

ซี่งเป็นวิชาพิเศษสำหรับ ไฟ ฟ้า จันทน์ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับบริบททางสังคม และบริเวณชุมชนที่แวดล้อม เพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนในอนาคต นอกจากนี้ ยังมีอาสาสมัครทีเอ็มบี ศิลปินและผู้ที่มีความรู้ความชำนาญจากวงการต่างๆ ที่มาเป็นครูอาสาให้กับน้องๆ

โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อจุดพลังสร้างสรรค์ให้เยาวชนได้นำความรู้ความสามารถออกมาใช้ในทางที่เหมาะสม และเป็นแรงบันดาลใจในการ Make THE Difference เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป โดย ไฟ ฟ้า จันทน์ แห่งนี้ได้รับการออกแบบโดยมร. เคลลี่ วีทลี่ย์ สถาปนิกจิตอาสาจากบริษัท LUMP ที่อาสาเข้ามาช่วยออกแบบ ไฟ ฟ้า แห่งนี้ เพื่อการมีส่วนร่วมในการให้คืนสิ่งดีๆ ร่วมกับทีเอ็มบี