เนื้อหาวันที่ : 2012-08-22 10:39:53 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1996 views

สนพ. ทดสอบประสิทธิภาพใช้งานก๊าซ CBG ในรถยนต์

ร่วมทดสอบประสิทธิภาพก๊าซไบโอมีเทนอัด ที่ได้จากการนำก๊าซชีวภาพจากมูลโคนมมาปรับปรุงคุณภาพเป็นก๊าซ CBG สำหรับยานยนต์

นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน นำเจ้าหน้าที่ สนพ.และสื่อมวลชน ร่วมทดสอบประสิทธิภาพก๊าซไบโอมีเทนอัด (Compressed Bio-Methane Gas : CBG) ที่ได้จากการนำก๊าซชีวภาพจากมูลโคนมมาปรับปรุงคุณภาพเป็นก๊าซ CBG สำหรับยานยนต์ ด้วยการเติมก๊าซในรถพร้อมทดลองขับขี่ พบว่าระบบเครื่องยนต์สามารถทำงานได้ปกติ

 
ทั้งนี้ก๊าซ CBG ที่ผลิตได้ อยู่ภายใต้โครงการ “จัดสร้างต้นแบบระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัดสำหรับยานยนต์” ซึ่ง สนพ. ได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สวพ.นครพิงค์ มช.) ดำเนินการวิจัยร่วมกับบริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ฟาร์ม จำกัด