เนื้อหาวันที่ : 2012-08-22 09:14:04 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1044 views

จีอี และ ไออาร์พีซี ลงนามสัญญาบำรุงรักษาระยะยาวเครื่องกังหันก๊าซ

CHP เดินเครื่องกังหันก๊าซ จ่ายพลังไอน้ำและไฟฟ้าร่วมให้กับโรงงานปิโตรเคมีและปิโตรเลียม

จีอี บรรลุข้อตกลงการให้บริการบำรุงรักษาเครื่องกังหันก๊าซ ตอกย้ำความไว้วางใจและเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ให้กับโรงผลิตพลังไอน้ำและไฟฟ้าร่วม (CHP)CHP เดินเครื่องกังหันก๊าซ จ่ายพลังไอน้ำและไฟฟ้าร่วมให้กับโรงงานปิโตรเคมีและปิโตรเลียมของ ไออาร์พีซีเป็นการให้บริการกับเครื่องกังหันก๊าซ GE Frame 6B จำนวน 6 เครื่องสัญญาการบำรุงรักษาเครื่องกังหันก๊าซมีระยะเวลา 12 ปี มูลค่าหลายล้านเหรียญสหรัฐฯ 


บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านอุตสาหกรรมปิโตรเคมีครบวงจรในประเทศไทย ได้ร่วมลงนามในสัญญาบำรุงรักษาระยะยาวเครื่องกังหันก๊าซ (Contractual Service Agreement – CSA) กับ จีอี (NYSE: GE) เพื่อสร้างความมั่นใจในการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำให้กับโรงงานปิโตรเคมี และโรงงานปิโตรเลียมที่อยู่ภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี จังหวัดระยอง

สัญญาการบำรุงรักษาระยะยาว 12 ปี มูลค่าหลายล้านเหรียญสหรัฐฯ นี้ ครอบคลุมการให้บริการเครื่องกังหันก๊าซ GE Frame 6B จำนวน 6 เครื่อง ที่ติดตั้งอยู่ ณ โรงผลิตพลังไอน้ำและไฟฟ้าร่วม (CHP) ซึ่งมีกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้า 220 เมกะวัตต์ และไอน้ำ 400 ตันต่อชั่วโมงที่อยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรม ไออาร์พีซี จังหวัดระยอง

ข้อตกลงดังกล่าว เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างทีมผู้เชี่ยวชาญชาวไทยและผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์บริการ จีอีเคปเปิล ณ ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นศูนย์ที่ดูแลการให้บริการในประเทศไทย รวมทั้งประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคนี้ นอกจากนี้ จีอี ยังมีการติดตั้งเครื่องกังหันก๊าซ 6B ในหลายๆ ประเทศ และมีประสบการณ์ในการทำสัญญาการบำรุงรักษาระยะยาวและสัญญาให้บริการอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันนี้มากมายทั่วภูมิภาคเอเชีย

นายอธิคม เติบศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ของ ไออาร์พีซี กล่าวว่า “โรงผลิตพลังไอน้ำและไฟฟ้าร่วม (CHP) ของ ไออาร์พีซี เดินเครื่องต่อเนื่อง 24 ชั่วโมงตลอด 7 วัน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและธุรกิจด้านต่างๆของ ไออาร์พีซี ซึ่งข้อตกลงในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้โรงงานอย่างมาก และเรามีความมั่นใจยิ่งขึ้นที่มี จีอี

ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโรงไฟฟ้าคอยให้บริการและถ่ายทอดความรู้ความชำนาญด้านเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าให้กับเรา และสามารถไว้วางใจได้ว่า จะได้รับการตอบสนองความต้องการได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชน ต่อโรงไฟฟ้า CHP ในการส่งเสริมสภาพแวดล้อมโดยรอบให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย”

ข้อตกลงสัญญาการบำรุงรักษาระยะยาว CSA เป็นการรับประกันและสร้างความมั่นใจต่อการบำรุงรักษาและการเดินเครื่องกังหันก๊าซ ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพในระยะยาว ภายใต้สัญญา CSA ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาและสามารถคาดการณ์ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาได้แม่นยำมากขึ้น

รวมถึงการถ่ายทอดความรู้ความชำนาญด้านเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าของ จีอี วันนี้ จีอี มีข้อตกลงระยะยาว ณ สถานที่ติดตั้งเครื่องมือต่างๆ มากกว่า 700 แห่งทั่วโลกนาย พาร์ธา เซราธี ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มประเทศอาเซียน จีอีเพาเวอร์ เจเนอร์เรชั่น เซอร์วิส เอเชีย กล่าวว่า “ความมุ่งมั่นของจีอี คือการช่วยให้ลูกค้า

ไออาร์พีซี สามารถเดินเครื่องโรงไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มกำลังการผลิต เป็นการเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันให้กับธุรกิจด้านต่างๆ ของไออาร์พีซี และ ควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า CHP ได้ในระยะยาว” 

ไออาร์พีซี เป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทพลังงานและปิโตรเคมีที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จีอีได้ติดตั้งเครื่องกังหันก๊าซ Frame 6B ให้กับหลายบริษัทในกลุ่ม ปตท. เช่น บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จำกัด และ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)