เนื้อหาวันที่ : 2007-05-15 10:11:17 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 7739 views

เทคโนโลยีอุปกรณ์การวัดและควบคุมทางอุตสาหกรรม สำหรับงานควบคุมอัตโนมัติ

บริษัท เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ จำกัด มีความพร้อมทั้งสถานที่และทีมงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านเครื่องมือวัดและอุปกรณ์ควบคุมในงานอุตสาหกรรม ยินดีให้คำปรึกษาทุก ๆ ปัญหาทางโทรศัพท์ ออกไปเยี่ยม และบริการถึงสถานที่อย่างสม่ำเสมอ ฝ่ายวิศวกรรม มีทีมวิศวกรคอยให้คำปรึกษาทางเทคนิคออกแบบและการประยุกต์นำไปใช้งานแผนกบริการ

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่ใช้กระดาษ (Paperless Temperature Recorder)

เครื่องบันทึกอุณหภูมิ และสัญญาณไฟฟ้าแบบจอสีโดยไม่ใช้กระดาษ ไม่สิ้นเปลืองกระดาษ เหมือน Recorderทั่วไป หรืออาจจะกล่าวได้ว่า VR18 นี้ สามารถเป็น Data Recorder ซึ่งจะแสดงผลการวัดและบันทึกค่าได้ในเวลาเดียวกัน อีกทั้งหน้าจอยังปิดเองถ้าไม่มีคนทำงานอยู่ด้านหน้าและข้าง ๆ ช่วยยืดอายุของจอจากที่ต้องเปิดตลอด 24 ชม. ทำให้อายุการใช้งานทั่ว ๆ ไป แค่2-3ปี เป็นเกิน 10 ปีขึ้นไป นอกจากนี้ยังประหยัดค่าไฟฟ้าด้วย

 .
จุดเด่นของ VR18 Peperless Recorder

1.รองรับสัญญาณอินพุตสูงสุด 18 ช่องสัญญาณ สามารถเลือกสัญญาณที่แตกต่างกันได้ โดยการปรับเปลี่ยนที่ Input Card ซึ่งสัญญาณที่รับได้มีดังนี้ Thermocouple (TC): J, K, T, E, B, R, S, N, L/RTD: PT100 (DIN/JIS)  Voltage: 0-60mV, 0-10VDC/Current: 0-20mA

2.สามารถที่จะเปลี่ยน อินพุต เอาต์พุต ได้ในเครื่องเดียว และขยายหน่วยความจำภายในได้ตามความต้องการโดยเลือก Compact Flash (CF) แต่ตัวเครื่องนั้นมีหน่วยความจำภายในเครื่องขนาด 8 MB อยู่แล้ว ส่วนหน้าจอแสดงผลนั้นเป็นจอสี 6.1” TFT LCD การ Sampling Rate 5ครั้ง/วินาที ส่วนหารโอนข้อมูลลง Compact Flash (CF) ได้สูงสุด 256 MB มีฟังก์ชัน Alarm และ Sensor Break Detection เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้ทั้ง Ethernet RS-232/RS422 และ RS485 เหมาะกับงานไม่ต้องใช้กระดาษ ให้ยุ่งยากสิ้นเปลือง

 .

3.เลือกรูปแบบการแสดงผลได้ 4 แบบ Mixed, Trend, Bar, Numerical

 .

Mixed                 Trend                           Bar                    Numerical

 .

เครื่องควบคุมความดันและแปลงความดันเป็นสัญญาณไฟฟ้า(Pressure Control and Transmitter)

. 

รุ่น PC Series

เครื่องวัดความดัน จอแสดงผล LED สามารถวัดความดันได้ 0-600 Bar ให้เลือกใช้ มีไมโครโปรเซสเซอร์เป็นตัวสั่งการ สามารถใช้กับน้ำมันไฮดรอลิก และนิวแมติกได้ วัดค่าได้ทั้งหน่วย Bar และ Psi

PC Series ส่วนของเอาต์พุตมีให้เลือก NPN, PNP Transistor และ 4-20 mA และ 0-10 VDC คุณภาพเยี่ยมจากเยอรมัน

รุ่น PS-Series

PS-Series จอแสดงผล LED เป็นเซนเซอร์แปลงความดันเป็น สัญญาณไฟฟ้า เช่น 4-20 mA, 0-10 VDC ช่วงความดันมีให้เลือกตั้งแต่ 0-600 Bar เกลียวมีทั้งเกลียวนอก-เกลียวใน มาตรฐานการป้องกัน IP67 ไฟเลี้ยง 24 VDC

Daiichi

หลายท่านมักมีความสงสัยในเรื่องของรายละเอียดของมิเตอร์ไม่ว่าจะเป็นค่าความละเอียด (Resolution), ความแม่นยำ (Accuracy), ตลอดจนความเที่ยงตรง (Precision) และวิธีการอ่านค่าต่าง ๆ ของดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ซึ่งค่าเหล่านี้จะต้องมีบอกไว้ที่รายละเอียดของมิเตอร์ทุกยี่ห้อโดยเฉพาะ ยี่ห้อ Daiichi ความสามารถของค่าต่าง ๆ มีดังนี้

 .

Resolution (ค่าความละเอียด) หมายถึง ความสามารถในการอ่านละเอียดได้เพียงใดค่านี้บ่งบอกให้รู้ถึงประสิทธิภาพ ของมิเตอร์ เช่น รุ่นที่อ่านได้ละเอียด 1 V แสดงว่าอ่านหน่วยเล็กกว่านี้เป็นมิลลิโวลต์ไม่ได้ หรือรุ่นที่อ่านได้ละเอียด 0.05 V แสดงว่าใช้วัดค่า 1.05 V ได้

 .

Accuracy (ความแม่นยำ) หมายถึง ความสามารถในการอ่านเครื่องมือวัดค่า วัดได้ใกล้เคียงกับค่าจริงเท่าใด เช่น เครื่องมือมีความแม่นยำในการวัดเท่ากับ ±1% rdg ถ้าแรงดันที่วัดได้เป็น 100.0 V ค่าจริงจะอยู่ระหว่าง 99.0 V ถึง 101.0 V แต่บางครั้งจะบอกเป็นจำนวนตัวเลขที่เปลี่ยนได้ตำแหน่งขวาสุดของค่าที่แสดง เช่น มีความแม่นยำในการวัดเท่ากับ ±(1% rdg+2 dgt) เป็นค่าที่วัดได้ 100V ค่าจริงเป็นค่าใดค่าหนึ่งระหว่าง 98.8V ถึง 101.2

 .

Precision (ความเที่ยงตรง) หมายถึง ค่าความเที่ยงตรงของเครื่องมือวัด โดยแสดงได้จากค่า Repeatability เป็นความสามารถในการวัดค่าที่ซ้ำกับค่าเดิม ที่เคยวัดก่อนหน้าว่าตรงกันหรือไม่ เมื่อวัดค่าคงที่ หนึ่ง ซ้ำกันหลาย ๆ ครั้ง

 .

 .

ข้อแตกต่างความสัมพันธ์ของความที่ยงตรงและความแม่นยำ

ความเที่ยงตรงความแม่นยำต่ำ  - ความแม่นยำสูง ความเที่ยงตรงต่ำ  - ความแม่นยำ และความเที่ยงตรงสูง

 .

DIGITS และ COUNTS หมายถึง ค่าที่บอกความสามารถในการวัดผลของ DMM (Digital Multimeter) โดยจะแสดงในรูปแบบของจำนวนนับสูงสุด (Counts) หรือหลัก (Digit) เช่น มิเตอร์แบบ 3 ½ digit (เรียกว่ามิเตอร์แบบสามหลักครึ่ง) คือ สามารถแสดงค่าสูงสุดสามหลักได้เต็มตั้งแต่ 0-9 และอีก 1 หลักแสดงได้เพียง1 หรือว่างเปล่า ดังนั้น มิเตอร์ที่มี 3 ½ หลัก จะแสดงค่าสูงสุด 1999 Counts หรือมิเตอร์ 4 ½ หลัก จะแสดงค่าได้สูงสุด 19999 Counts แต่ในปัจจุบัน มิเตอร์ชนิด 3 ½ หลัก บางยี่ห้อ ก็แสดงค่าได้ถึง 3200 Counts หรือ 4000 Counts ซึ่ง Daiichi ขอเสนอมิเตอร์ที่คุณภาพเยี่ยม ราคาประหยัด เป็นที่นิยมทางอุตสาหกรรม ดังนี้

 .

แคลมป์มิเตอร์(Clamp Meter) รุ่น CM314, CM304

เป็นแคลมป์มิเตอร์ที่สะดวก เหมาะต่อการพกพา มีจอแสดงผลแบบ LCD สูงสุดถึง 3999 จำนวน และยังมีขนาดของก้ามปูเปิดได้ถึง 30 มม. ที่สำคัญวัดได้ทั้งระบบไฟฟ้า AC และ DC 600V เลือกย่านวัดได้อัตโนมัติ วัดความต่อเนื่อง, ความถี่ (Hz) รวมถึงมีฟังก์ชันปรับค่าศูนย์ (Zero Adjustment) และขนาด 195 x 64 x 30 มม. ได้รับมาตรฐาน IEC-101-1 CAT II 600

 .

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ (Digital Multimeter) รุ่น DM209

มีความแม่นยำสูง และการแสดงค่าเป็นแบบ True-RMS (AC), สามารถบันทึกค่าสูงสุด-ต่ำสุดได้

- จอแสดงผล LCD 3999 Count, แสดงผลแบบแอนะลอกบาร์กราฟ 42 Segments, คงค่าข้อมูล (Data Hold)

- โหมดสัมพัทธ์ใช้ในการวัดค่าความแตกต่าง สามารถวัดแรงดัน AC/DC, กระแส AC/DC, ความต้านทาน (W), ค่าความจุ (C), และความถี่ (Hz), ฟังก์ชันทดสอบไดโอด

- ฟังก์ชันปิดเครื่องเองอัตโนมัติ ขนาดเครื่อง 176 x 82 x 32 มม. น้ำหนัก 395 กรัม ใช้แบตเตอรี่ 1.5V 2ก้อน

มาตรฐานความปลอดภัยของเครื่องมือวัดต่อผู้ใช้งาน องค์การมาตรฐาน IEC เป็นผู้กำหนดมาตรฐานความปลอดภัย IEC 61010 ไว้ แบ่งได้ดังนี้

 .

ตารางมาตรฐานการทดสอบพิกัดความปลอดภัยของมิเตอร์

 .

หมายเหตุ

 • CAT I เป็นแรงดันระดับสัญญาณที่มีในอุปกรณ์สื่อสาร และอิเล็กทรอนิกส์
 • CAT II เป็นแรงดันระดับทั่วไปในบ้านและสำนักงาน คือ โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ปลั๊กไฟ เป็นต้น
 • CAT III เป็นแรงดันระดับสายส่งไฟฟ้าภายในอาคารชนิด1เฟส หรือ3เฟส โดยแรงดันไฟฟ้าต่ำกว่า 1000 โวลต์
 • CAT IV เป็นแรงดันระดับสายส่งไฟฟ้า ที่อยู่ภายนอกอาคารที่เป็น3เฟส โดยมีแรงดันไฟฟ้าต่ำกว่า 1000 โวลต์
 .
เครื่องนับจำนวนและเอ็นโคดเคอร์ (Counter and Encoder)

รุ่น 6.716 Series

สุดยอดเครื่องนับจำนวนและเอ็นโคดเดอร์ จากเยอรมัน ใช้แล้วไม่ต้องบำรุงรักษาเครื่องจักรบ่อย มีให้ใช้หลายรูปแบบ

รุ่น 6.716 Series และ 6.717 Series เป็นเครื่องนับจำนวนวัดความยาว ความเร็วรอบในตัวเดียวกัน จอแสดงผลแบบดิจิตอล 6 หลัก มีค่าคูณสเกล ตั้งแต่ 0.0001 ถึง 99.9999 โหมดนับเวลามีความละเอียดสูงถึง 1 S ขนาด 48x48 มม., ไฟเลี้ยง 90-250 VAC มีความแม่นยำในการวัดสูง และตั้งค่า Set Point, ต่อ Com ได้, มีเอาต์พุตในการสั่งงาน Alarm เพื่อเตือนในกรณีที่นับครบแล้ว

.

รุ่น 8.3720 Series

เรามาดูในส่วนของเอ็นโคดเดอร์ รุ่น 8.3720 Series และ 8.5820 Series แบบแกนกลวง (Hollow Shaft), แบบแกนเพลา (Shaft Encoder) มีทั้งชนิด Increment Encoder และ Absolute Encoder คุณภาพสูง ทนทาน ติดตั้งง่าย สะดวก แกนเพลามีหลายขนาดให้เลือก เช่น 6 มม., 8 มม., 10มม., จำนวนพัลส์เลือกได้10 ถึง 1024 พัลส์ /รอบ เอาต์พุตมีให้เลือก RS 422, Push-Pull Transister, ไฟเลี้ยง 10-30 VDC หรือ 5 VDC Kubler นับว่าเป็นผู้คิดค้นรายแรกในการผลิตเอ็นโคดเดอร์ แบบแกนกลวง

การคำนวณการใช้งานร่วมกันระหว่างตัว Encoder กับ Counter

ตัวอย่าง ในการวัดความยาวของผ้า ต้องการให้ Counter แสดงผลหน่วยเป็นเมตร เส้นรอบวงเพลามีขนาด 20 ซม. ต้องการความละเอียดในการวัด 1 มม.

1.ขั้นแรกเลือก Encoder ก่อน ว่าควรใช้จำนวนพัลส์ต่อรอบเท่าไร

.

ต้องเลือก Encoder ที่มีความละเอียด 200 พัลส์ต่อรอบ หรือเป็นจำนวนเท่าของ 200 เช่น เลือก Encoder ที่มีความละเอียด 1000 P/R

 

1.ขั้นที่สองเลือก Counter ที่สามารถตั้งค้าคูณสเกลและตั้งทศนิยมของการแสดงผลได้

.

ต้องเลือก Counter ที่ตั้งทศนิยมได้ 3 ตำแหน่ง เนื่องจากต้องการความละเอียด 1 มม. (1มม. =0.001ม.)

.

ดิจิตอลพาแนลมิเตอร์ (Universal Panel Meter) รุ่น A5000 Series

เป็นดิจิตอลพาแนลมิเตอร์ ที่สามารถเปลี่ยนอินพุตได้ 18 ชนิด เช่น แรงดัน, กระแส, ความต้านทาน, อุณหภูมิ, ความถี่, Strain Gauge, 1-5 VDC, 4-20 mA และอื่น ๆ มาแสดงผล และควบคุม ส่วนเอาต์พุตมีให้เลือกทั้งแบบ Comparator, Analog หรือ RS-232 และเป็น Relay ลักษณะ Hi, LO, GO เป็นต้น

.

ตัวอย่าง

การใช้พาแนลมิเตอร์ รุ่น A5225-15 รับสัญญาณจาก Ultrasonic เซนเซอร์วัดความสูงของชิ้นงาน ถ้าชิ้นงานใดความสูงไม่ได้มาตรฐานที่ตั้งไว้ให้ไฟอลาร์ม และ Buzzer ทำงาน และต่อเอาต์พุตอะนาลอกเข้าเครื่อง Recoder

.

ฮีตเตอร์ (Heater)

เป็นอุปกรณ์ทำความร้อนในงานอุตสาหกรรม ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยใช้หลักการ คือ เมื่อมีกระแสไฟฟ้าผ่านลวดตัวนำที่มีค่าความต้านทานสูง ลวดตัวนำนั้นจะร้อน ดังนั้นลวดตัวนำที่ใช้ผลิตฮีตเตอร์ จึงต้องมีคุณสมบัติเหนียวและสามารถทนอุณหภูมิได้สูง สำหรับลวดฮีตเตอร์ของ TIC เป็นลวด Kantal จากประเทศสวีเดน ทนอุณหภูมิได้สูงถึง 1,250 ºC เป็นลวดผลิตฮีตเตอร์ที่มีดีที่สุดในโลก นอกจากนี้มีส่วนประกอบอื่น ๆ ในการผลิตฮีตเตอร์ มีดังนี้

- ฉนวนแม็กนีเซียมออกไซด์ (MgO) จากประเทศสหรัฐอเมริกา

- ท่อสแตนเลส 304, 316 จากประเทศออสเตรเลีย

- Insulation Tester เป็นเครื่องทดสอบความเป็นฉนวนของฮีตเตอร์ โดยมาตรฐานของ TIC ได้กำหนดการทดสอบแรงดันที่ 1,500 VAC และค่าความเป็นฉนวนต้องมากกว่า 500MW

จากประสบการณ์ในการผลิตกว่า20ปี ของเรา เราสามารถผลิตฮีตเตอร์ได้หลากหลายตามลักษณะการใช้งานแบ่งออกเป็นชนิดต่าง ๆ ได้ดังนี้

.

 ฮิตเตอร์ (Heater)

1.ฮีตเตอร์แท่ง หรือฮีตเตอร์คาร์ทริดจ์ (Cartridg Heater)

ใช้ให้ความร้อนกับวัสดุที่เป็นของแข็ง เช่น เหล็ก และโลหะต่าง ๆ

- เหมาะสำหรับให้ความร้อนกับโมลโลหะ เช่น แม่พิมพ์, งานบรรจุภัณฑ์, งานฉีดพลาสติก

- รับสั่งทำตามแบบทุกขนาด ทั้งแบบ Low Density และ High Density

- สามารถเลือกการออกสายไฟ ทั้งแบบจัมป์ และสายอ่อน

.
2.ฮีตเตอร์ท่อกลม และฮีตเตอร์ครีบ (Tubular Heater/Finned Heater)

ใช้ให้ความร้อนกับอากาศ เช่น ใช้ในงานอบแห้ง, ในเตาอบ

- ให้ความร้อนโดยการนำพาของลม

- รับสั่งทำตามแบบทั้งตัว I, U, W และรูปแบบพิเศษตามต้องการ

- สามารถเลือกวัสดุได้ตามความเหมาะสมของงาน

3.ฮีตเตอร์จุ่ม หรือฮีตเตอร์ต้มน้ำ (Immersion Heater) และฮีตเตอร์บอบบิ้น (Bobbin Heater)

ใช้ให้ความร้อนกับของเหลวทุกชนิด เช่น งานต้มน้ำ, ต้มน้ำมัน, งานผสมเอกสาร, สำหรับอุ่น หรือต้มของเหลว

- สามารถเลือกขนาดความยาวได้หลากหลาย ตามความเหมาะสมของงาน

- รับสั่งทำทุกขนาด ทั้ง 1U, 3U, 6U, 12U ใช้กับไฟ 110V, 220V, 380V

- ระบุการสั่งซื้อได้ทั้งแบบเกลียว และหน้าแปลน

- ท่อมี2 ชนิดคือ SUS304, SUS316

4.ฮีตเตอร์รัดท่อ (Band Heater)

ใช้ให้ความร้อนกับวัสดุที่อยู่ในท่อ หรือ ถังทรงกระบอก สามารถใช้ในกระบวนการผลิต ที่ต้องการความร้อน เช่น เครื่องฉีดพลาสติก, ท่อส่งน้ำร้อน

- เป็นฮีตเตอร์สำหรับใช้รัดท่อ หรือถังทรงกระบอก

- การต่อสายใช้งานมีให้เลือกหลายแบบ เช่น ออกเป็นสาย หรืออกเป็นเทอร์มินอล

- เส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 25 mm. ถึง 500 mm. ให้เลือกใช้งานตามต้องการ

5.ฮีตเตอร์แผ่น (Strip Heater)

ใช้ให้ความร้อนกับวัสดุโดยการแนบติดกับตัวชิ้นงาน เช่น ให้ความร้อนกับแม่พิมพ์, มีดตัดพลาสติกโดยยึดติดกับใบมีดตัด, ใช้กับเครื่องบรรจุหีบห่อ

- ให้ความร้อนได้คงที่และสม่ำเสมอ

- ปลอกทำจากสแตนเลส โดยมีลวดความร้อนรัดอยู่ในแกนแผ่นไมก้า

- ทนความร้อนได้สูง อายุการใช้งานยาวนาน

- มีขนาดวัตต์ให้เลือกหลากหลายตามความเหมาะสมกับงาน

6.ฮีตเตอร์อินฟราเรด (แบบแท่ง) (Infrared Heater)

เป็นการส่งผ่านความร้อนแบบแผ่รังสีให้ความร้อนสูง และประหยัดไฟ ทำความร้อนกับวัตถุโดยร้อนจากภายใน

- ใช้ในการอบแห้ง เช่น สี, กาว, แลกเกอร์ หรือ อุตสาหกรรมพลาสติก เพื่อให้พลาสติกอ่อนตัวก่อนนำไปใช้งาน

- เลือกความยาวได้ตามต้องการ

- สามารถเลือกการติดตั้งได้ทั้งแนวนอน และแนวตั้ง

เทอร์โมคัปเปิล (Thermocouple) และ อาร์ทีดี (Pt100)

เทอร์โมคัปเปิล คือ โลหะ 2 ชนิด ที่ต่างกันนำมาเชื่อมปลายเข้าด้วยกัน ด้าน หนึ่ง เป็นด้านที่ใช้วัดอุณหภูมิ ส่วนอีกด้านต่อเข้ากับอุปกรณ์ใช้งาน เช่น เครื่องควบคุมอุณหภูมิ เป็นต้น

เทอร์โมคัปเปิลถูกแบ่งออกเป็น Type ต่าง ๆ ตามการจับคู่ของโลหะ ที่แตกต่างกัน ทำให้มีคุณสมบัติในการใช้งานที่หลากหลายตามความเหมาะสมของงานแต่ประเภท

.

.

อาร์ทีดี คือ หัววัดอุณหภูมิ ที่ใช้หลักการของค่าความต้านทานที่จะมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น ที่นิยมมากที่สุดคือ อาร์ทีดี ที่ทำจากแพลตินัม (Platinum) มีค่า 100W ที่ 0C หรือ Pt100 นั่นเอง ซึ่งจะมีคุณสมบัติดีกว่าเทอร์โมคัปเปิล ในเรื่องของความละเอียด และความแม่นยำในการวัด แต่ย่านการวัดแคบกว่า เทอร์โมคัปเปิล และราคาสูงกว่าเทอร์โมคัปเปิลพอสมควร

.

เครื่องวัดและวิเคราะห์ค่าพลังงานไฟฟ้า กับความต้องการไฟฟ้า

(Power Analyzer and Demand) รุ่น WM6-96 Series

.

คือ สุดยอดการวัดพารามิเตอร์ และพลังงานไฟฟ้าด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ 32 บิต Class 0.5 ระบบการวัดแบบ True-RMS จึงให้ความแม่นยำสูง พร้อมวิเคราะห์ฮาร์มอนิกลำดับที่ 50 FFT ใช้วัดได้ทั้ง 1 เฟส และ 3 เฟส วัดโหลดสมดุลและไม่สมดุล สามารถต่อร่วม VT 600 KV สามารถต่อร่วมกับ CT 3000/5 A นอกจากนี้ยังได้มีการสุ่มข้อมูล 6400ครั้ง/วินาที

 

 

.
 • มีโมดูลสื่อสาร RS485/RS232 แสดงผลได้ 4 พารามิเตอร์ในหน้าจอเดียว
 • มีหน่วยความจำ Memory Unit ภายใน 2 MB+RS232
 • ใช้ร่วมกับ Software “WM4 Soft Network” และ “WM4 Soft Remote
 • เก็บข้อมูลเป็น Excel นานถึง 90 สัปดาห์ เหมาะสำหรับดูข้อมูลย้อนหลังได้
 • เป็นตัวกลางในการส่งข้อมูลผ่าน Fax/Modem สื่อสารในระบบ GSM ไปแสดงบนเครื่องโทรศัพท์
.

รุ่น WM22-DIN Series

คือ ตัววัดพารามิเตอร์ทางไฟฟ้าได้ทุกตัว ราคาประหยัด Class 0.5 ระบบการวัดแบบ True-RMS จึงให้ความแม่นยำสูง พร้อมวิเคราะห์ฮาร์มอนิกลำดับที่7 ใช้วัดได้ทั้ง 1 เฟส และ 3 เฟส วัดโหลดสมดุล และไม่สมดุล สามารถต่อร่วมกับ VT ได้ 20kV รุ่น WM22-DIN Series สามารถต่อร่วมกับ CT5000/5 A มีการสุ่มข้อมูล 1000ครั้ง/วินาที

มีโมดูลสื่อสาร RS485/RS422 ใช้ร่วมกับ Software Watt soft 3.0, มีฟังก์ชัน Pulse ต่อ kWh หรือ kVARh แสดงผลได้4 พารามิเตอร์ ในหน้าจอเดียว เหมาะกับท่านที่ต้องการลดค่าพลังงานไฟฟ้ากับองค์กรของท่าน

.
รุ่น WM12-96S

คือ ตัววัดค่า Power Meter ทางไฟฟ้า ราคาประหยัด Class 0.5 F.S, ระบบการวัดแบบ True-RMS จึงให้ความแม่นยำสูง ค่าพารามิเตอร์ที่วัดได้ เช่น W, V, A, PF, Hz, VA, Var, Amax, และอื่น ๆ ใช้วัดได้ทั้ง 1 เฟส และ 3 เฟส วัดโหลดสมดุลและไม่สมดุล

.

รุ่น WM12-96 Series สามารถต่อร่วมกับ CT 999 A มีการสุ่มข้อมูล 1400ครั้ง/วินาที มีระบบสื่อสาร RS485 ใช้ร่วมกับ Software “Watt soft 3.0” แสดงผลได้3 บรรทัดในหน้าจอเดียว สามารถเลือก Page ขึ้นมาแสดงได้

.

ระบบส่งสัญญาณผ่านสาย 2 เส้น (Dupline Multiplex)

Dupline คือ ระบบที่ส่งสัญญาณระยะไกล 10 km. เช่น ส่งสัญญาณ 4-20 mA, 0-10 VDC หรือ สถานะการทำงาน Alarm ระดับ High-Low ของถังส่งไปแสดงที่ห้องควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

- ประหยัดสายในระบบเดินสายแบบเก่า ๆ

- ติดตั้งง่ายและสะดวก

.

ระบบ Dupline ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ

1.ตัวกำเนิดสัญญาณ พัลส์ (Generator) 1ตัว เท่านั้น

2.ตัวส่งสัญญาณ (Transmitter) มีทั้งแบบ Digital และ Analog

- Digital Input แบ่งเป็น 1, 2, 4, 8 ช่องสัญญาณ

- Analog Input แบ่งเป็น 4-20 mA, 0-10 VDC เช่นกัน

3.ตัวรับสัญญาณ (Receiver) มีทั้ง แบบ Digital และ Analog

- Digital Output แบ่งเป็น 1, 2, 4, 8 ช่องสัญญาณ

- Analog Output แบ่งเป็น 4-20 mA, 0-10 VDC เช่นกัน

.

คอนโทรลเลอร์แบบดิจิตอล

คอนโทรลเลอร์แบบดิจิตอล (Digital Controller) จาก Shimax รุ่น MAC3 Series สำหรับควบคุมอุณหภูมิ โดยมีการเพิ่มฟังก์ชันการทำงานพิเศษมากมายไว้ในเครื่องเดียว เพื่อตอบสนองความต้องการในการควบคุมทุกประเภท มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

 • ระบบควบคุมแบบ PID ถึง 3 ค่าการทำงาน (PID 1, 2, 3)
 • ฟังก์ชัน Heater Break Alarm
 • อินพุตแบบดิจิตอล สูงสุดถึง4ช่อง รองรับสูงสุดถึง 4 การตั้งค่า
 • Event Output สูงสุดถึง 3 ช่อง รองรับการทำงานสูงสุดถึง 3 แบบ
 • เอาต์พุตแบบอะนาลอก เพื่อใช้ในการเก็บค่า หรือควบคุม
 • การสื่อสารแบบ RS485 เพื่อใช้งานสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์หรืออื่น ๆ
 • เอาต์พุตหลัก (Main Output) 2เอาต์พุต เพื่อรองรับการทำงานแบบ Heat and Cool
 • สามารถควบคุมแบบ Step Control ได้สูงสุดถึง 25 Step
 • อินพุตแบบ Universal Input รองรับทางด้านอุณหภูมิไฟฟ้า
 • ขนาดกะทัดรัด ความยาวของตัวเครื่อง 62-65 mm. เท่านั้น ทำให้ง่ายต่อการติดตั้งกับตู้คอนโทรล หรือที่มีพื้นที่จำกัด
.

สนใจโปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

บริษัท เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ จำกัด

TECHNOLOGY INSTRUMENT CO., LTD.

208/132-137 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพ ฯ 10250

โทรศัพท์ 0-2722-2233 (Auto 40 Lines), 0-2322-0200-3

โทรสาร 0-2722-2211, 0-2722-2244

http://www.tic.co.th, E-mail: sales@tic.co.th

.

สาขาธนบุรี

43/6-7 หมู่ 5 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพ ฯ 10150

โทรศัพท์ 0-2895-0950 โทรสาร 0-2895-0400

สาขาปทุมธานี

801/57 ซ.พหลโยธิน 72 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์ 0-2992-5770 (Auto 10 Lines) โทรสาร 0-2992-5707

สาขาชลบุรี

310/16 หมู่ 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

โทรศัพท์ 0-3833-7043-46 โทรสาร 0-23833-7047