เนื้อหาวันที่ : 2012-08-14 11:54:37 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 918 views

อำพลฟูดส์ ร่วมปฎิวัติพลังงานสนับสนุนพลังงานหมุนเวียน

ปฎิวัติพลังงาน ผ่าน กม.พลังงานหมุนเวียน เพื่อเป็นการให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกแก่ประชาชน ให้เห็นถึงศักยภาพของพลังงานหมุนเวียนที่มีผลดีส่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นางสาวกรณ์กณิศ แสงดี ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด ร่วมงาน “มหกรรมปฎิวัติพลังงานผ่านกฎหมายพลังงานหมุนเวียน” ซึ่งจัดโดย มูลนิธิกรีนพีชเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ ลานพลาซ่า ราชมังคลากีฬาสถาน หัวหมาก

นางสาวกรณ์กณิศ แสงดี ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด ร่วมเป็นวิทยากรรับเชิญเสวนาในหัวข้อ “ดมขี้ คลุกคลีกากพืช กับ กม.พลังงานหมุนเวียน” ร่วมกับ คุณสมชาย นิติกาญจนา เจ้าของฟาร์มสุกร เอสพีเอ็ม ฟาร์ม, คุณยุทธการ มากพันธุ์ ตัวแทนจากศูนย์กสิกรรมท่ามะขามจังหวัดกาญจนบุรี, พันเอก เยี่ยมชัย บุตรดาวงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ค่ายสุรสีห์ จังหวัดกาญจนบุรี

 โดยมี คุณกรรณจริยา สุขรุ่ง เป็นผู้ดำเนินรายการ เพื่อให้คนไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของพลังงานหมุนเวียน และการตื่นตัวของทั้งภาครัฐ และเอกชน ในการพัฒนาพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกที่มีอยู่หลากหลายอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 เช่น แสงอาทิตย์ ลม ก๊าซชีวภาพ ชีวมวล น้ำ ความร้อนใต้พิภพ คลื่น เป็นต้น จากความต้องการในการใช้พลังงานที่มีเพิ่มมากขึ้นทุกปีและแหล่งผลิตพลังงานเดิมที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม จึงจัดงานนี้ขึ้นเพื่อผลักดันกฎหมายพลังงานหมุนเวียนฉบับแรกของประเทศไทย

มูลนิธิกรีนพีชเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้จัดโครงการรณรงค์ภายใต้ชื่อ “ปฎิวัติพลังงาน: ผลักดันกฎหมายพลังงานหมุนเวียนไทย”เพื่อนำเสนอกรอบกฎหมายพลังงานหมุนเวียนที่ดี 5 ข้อต่อกระทรวงพลังงานเพื่อประกอบการร่างกฎหมายพลังงานหมุนเวียน พร้อมทั้งขอการสนับสนุนจากประชาชนจำนวน 55,555คน เพื่อร่วมกันผลักดันกฎหมายดังกล่าวต่อรัฐบาล

ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการรณรงค์ดังกล่าว คือ การจัดมินิคอนเสิร์ตที่ใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียนสะอาด อันได้แก่ พลังงานลม, พลังงานแสงอาทิตย์,พลังงานชีวภาพ และพลังงานชีวมวล โดยจะมีการจัดคอนเสิร์ตใหญ่ขึ้นในวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2555 ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน

สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้จะมีการเสวนาในหัวข้อ “จิบชา ปฎิวัติพลังงาน ผ่าน กม.พลังงานหมุนเวียน” เพื่อเป็นการให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกแก่ประชาชน ให้เห็นถึงศักยภาพของพลังงานหมุนเวียนที่มีผลดีส่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม