เนื้อหาวันที่ : 2012-08-10 10:05:25 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1824 views

การวิเคราะห์ล่าสุดชี้ Stretta(R)ช่วยบรรเทาโรคกรดไหลย้อน

Stretta(R) ช่วยบรรเทาโรคกรดไหลย้อนและทำให้หลอดอาหารสัมผัสกรดน้อยลง

การวิเคราะห์อย่างครอบคลุมเกี่ยวกับผู้ป่วยโรคกรดไหลย้อนที่ได้รับการรักษาด้วย Stretta ซึ่งเป็นการรักษาที่เกิดแผลน้อยที่สุดและเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยา วิธีนี้จะใช้พลังงานคลื่นความถี่วิทยุอุณหภูมิต่ำเพื่อปรับลักษณะของเนื้อเยื่อในกล้ามเนื้อหูรูดหลอดอาหารตอนล่างและกระเพาะอาหารส่วนบน ทั้งนี้ การวิเคราะห์ดังกล่าวได้มาจากผลการศึกษาทางคลินิก 18 กรณี ว่าด้วยผลของการรักษาด้วย Stretta ที่มีต่ออาการต่างๆของโรคกรดไหลย้อน

การวิเคราะห์ดังกล่าวยังเน้นย้ำให้เห็นว่าอาการต่างๆของโรคดีขึ้นอย่างมากหลังใช้ Stretta ในการรักษา โดยจากการประเมินเชิงอัตวิสัยและภววิสัยของโรคกรดไหลย้อน พบว่ามีความก้าวหน้าอย่างมากในเชิงสถิติดังต่อไปนี้

  • คะแนนโรคกรดไหลย้อน-คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ (GERD-HRQL Score)
  • คะแนนคุณภาพชีวิตด้านอาการไหลย้อนและอาหารไม่ย่อย (QOLRAD Score)
  • คะแนนแบบสอบถามสุขภาพทางกาย (SF-36 Physical)
  • คะแนนแบบสอบถามสุขภาพทางใจ (SF-36 Mental)
  • คะแนนอาการแสบร้อนกลางอก (Heartburn Score)
  • คะแนนความพึงพอใจ (Satisfaction Score)
  • การสัมผัสกรดของหลอดอาหาร (Esophageal Acid Exposure)
  • คะแนน DeMeester

สรุปได้ว่า Stretta ช่วยทำให้การสัมผัสกรดลดลงอย่างมาก นอกจากนั้นยังทำให้อาการของโรคกรดไหลย้อนดีขึ้น ทำให้ผู้ป่วยพึงพอใจมากขึ้น และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยในระยะสั้นและระยะกลางจากการติดตามอาการ” นายแพทย์สก็อต เมลวิน (Scott Melvin, MD) หนึ่งในผู้เรียบเรียงผลการศึกษาจากศูนย์การผ่าตัดแบบเกิดแผลน้อยที่สุด

 แผนกผ่าตัดทั่วไปและผ่าตัดกระเพาะอาหาร มหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตท ในเมืองโคลัมบัส รัฐโอไฮโอ กล่าว “ข้อมูลที่ได้บ่งชี้ว่า Stretta เป็นการรักษาทางเลือกที่ได้ผลสำหรับผู้ป่วยโรคกรดไหลย้อนที่ถูกเลือกให้เข้าร่วมการรักษา

เกี่ยวกับ STRETTA(R)

Stretta เป็นการรักษาโรคกรดไหลย้อนที่เกิดแผลน้อยที่สุด และเป็นวิธีที่ได้ผลสำหรับผู้ป่วยที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยา โดยวิธีนี้จะใช้การส่งพลังงานคลื่นความถี่วิทยุไปที่กล้ามเนื้อหูรูดหลอดอาหารตอนล่างและกระเพาะอาหารส่วนบน ซึ่งจากการศึกษาทางคลินิกมากมายพบว่า Stretta มีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน ทั้งนี้ การรักษาด้วย Stretta ไม่ได้ขัดขวางการรักษาเพิ่มเติมด้วยวิธีอื่นที่เข้มข้นกว่านี้หากจำเป็นต้องใช้