เนื้อหาวันที่ : 2012-08-07 10:12:42 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2892 views

ก.อุตฯ เผย โรงงานในสมุทรปราการ ลักลอบปล่อยน้ำเสีย 3 โรง

โรงงานเพียง 3 ราย พบสารเคมี เคมีวัตถุที่รับเข้ามาบำบัดใน โรงบำบัดของเสียโรงงานทั้ง 3 ราย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นายวิฑูรย์  สิมะโชคดี  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  นายประพัฒน์  วนาพิทักษ์  อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม  นายสมคิด แท่นวัฒนกุล  รองผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  นายประทวน  สิทธิอำนวยเดช  อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ  และผู้บริหาร

ร่วมแถลงข่าว การจับกุมผู้ลักลอบปล่อยน้ำเสีย ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ"    นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า จากเหตุรายงานข่าวของสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ในรายการข่าว 3 มิติ ว่ามีการลักลอบทิ้งน้ำเสียปนเปื้อนสารเคมีไปยังแหล่งน้ำสาธารณะต่างๆ สร้างความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมและประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงนั้น

ทางกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้พยายามหาผู้กระทำความผิดโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ด้วยเทคนิคการตรวจสอบย้อนกลับ (Trace Back) โดยได้สำรวจจากสภาพแวดล้อมจากสถานที่ในข่าวที่นำเสนอ พบว่า น้ำที่ทิ้งออกมามีสาร Phenol ความเข้มระดับสูง

โดยมาจากโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปู และมีแหล่งข่าวแจ้งว่ามาจากโรงบำบัดของเสีย เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่ามี โรงงานเพียง 3 ราย เท่านั้น หลังจากตรวจสอบสารเคมี  เคมีวัตถุที่รับเข้ามาบำบัดใน   โรงบำบัดของเสียโรงงานทั้ง 3 ราย  พบว่ามีโรงบำบัดสาร Phenol 1 ราย  และพบว่า บริษัท เวสต์  รีโคเวอรี่      เมเนจเมนท์ จำกัด  ได้นำเข้าสาร  Phenol ประมาณ 1,700 ตัน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2554 ถึง

เดือนเมษายน 2555  ซึ่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำรอบโรงงาน พื้นที่จุดต่างๆ ภายในโรงงานพบสาร Phenol   ความเข้มสูงระดับ 1,000 PPM และได้ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในบ่อน้ำหลังสถานีตำรวจบางปูที่ถูกระบุว่า       เป็นแหล่งรับน้ำทิ้ง พบค่า Phenol สูงมากเช่นกัน   เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ยึดจับกุมรถบรรทุกน้ำทิ้งจากบริษัท เวสต์  รีโคเวอรี่ เมเนจเมนท์ จำกัด โดยคนขับยอมรับว่ารับน้ำทิ้งจากบริษัทดังกล่าวจริง

จากพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และคำสารภาพของคนขับรถ กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้วพบว่ามีหลักฐานเพียงพอที่จะบ่งชี้ได้ว่า บริษัท เวสต์ รีโคเวอรี่ เมเนจเมนท์ จำกัด เป็นผู้กระทำความผิด จึงได้ส่งสำนวนคดีเพื่อให้ สภ.บางปู ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ด้านนายประพัฒน์ วนาพิทักษ์ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้กล่าวถึงมาตรการสำหรับการป้องกันการปล่อยกากของเสียสู่แหล่งน้ำสาธารณะว่า กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีมาตรการในการดูแลโรงงานไม่ให้ปล่อยของเสียอยู่ แต่โรงงานบางแห่งอาจละเลยที่จะปฏิบัติตาม

หลังจากนี้กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะเพิ่มความเข้มงวดการออกใบอนุญาตการส่งวัตถุอันตรายออกนอกโรงงาน ทำการตรวจ ติดตามผลการอนุญาตภายหลังการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานทุกราย  เพื่อตรวจสอบว่าได้ดำเนินการตามที่ได้รับอนุญาตหรือไม่ ในส่วนรถขนส่งกากอุตสาหกรรมนั้น ต้องติดเครื่องหมายที่รถ

รวมถึงการติดตั้งระบบ GPS โดยเชื่อมต่อสัญญาณกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากการเพิ่มความเข้มงวดแล้ว กรมโรงงานอุตสาหกรรมยังส่งเสริมให้โรงงานใช้หลัก 3R ในการแยกกาก ซึ่งภาคเอกชนและภาครัฐต้องร่วมมือร่วมใจกัน เพื่อส่งเสริมให้โรงงานปรับตัวเป็นอุตสาหกรรม       สีเขียวและพัฒนาให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศต่อไป