เนื้อหาวันที่ : 2012-08-07 10:06:52 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 805 views

ปตท. ปรับขึ้นราคาน้ำมันเบนซิน 60 สตางค์

ราคาน้ำมันในตลาดโลกยังอยู่ในระดับสูง ปตท. จำเป็นต้องปรับขึ้นราคาน้ำมันเบนซิน 60 สตางค์/ลิตรและน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล 50 สตางค์/ลิตร

ราคาน้ำมันในตลาดโลกยังอยู่ในระดับสูง ปตท. จำเป็นต้องปรับขึ้นราคาน้ำมันเบนซิน 60 สตางค์/ลิตรและน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล 50 สตางค์/ลิตร

นายสรัญ รังคสิริ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ราคาน้ำมันในตลาดโลกยังคงอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องภายหลังตัวเลขดัชนีทางเศรษฐกิจสหรัฐฯมีแนวโน้มดีขึ้น กอปรกับธนาคารกลางยุโรปมีแนวโน้มเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลของประเทศในสหภาพเพื่อช่วยลดต้นทุนเงินกู้

ล่าสุด (6 ส.ค. 55) ราคาปิดตลาดสิงคโปร์ น้ำมันดิบดูไบอยู่ที่ 102.46 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล น้ำมันสำเร็จรูปเบนซิน 95 อยู่ที่ 123.18 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล และน้ำมันดีเซลหมุนเร็วอยู่ที่ 121.48 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล ปรับตัวสูงขึ้นจากการปรับราคาครั้งล่าสุด อีก 3.43 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล

สำหรับน้ำมันสำเร็จรูปเบนซิน 95 และ 1.38 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล สำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ส่งผลให้ค่าการตลาดกลุ่มเบนซินเหลืออยู่เพียง 72 สตางค์/ลิตร ปตท. จึงจำเป็นต้องปรับราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินขึ้นลิตรละ 60 สตางค์/ลิตร และน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอลทุกชนิดปรับขึ้น 50 สตางค์/ลิตร ส่งผลให้ราคาน้ำมันขายปลีก ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (7 ส.ค. 55) ตั้งแต่เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป เป็นดังนี้

                                                                      หน่วย: บาท/ลิตร
- น้ำมันแก๊สโซฮอล E85 (บลู แก๊สโซฮอล E85)                  22.68
- น้ำมันแก๊สโซฮอล E20 (บลู แก๊สโซฮอล E20)                  34.98
- น้ำมันแก๊สโซฮอล 95 (บลู แก๊สโซฮอล 95)                     38.63
- น้ำมันแก๊สโซฮอล 91 (บลู แก๊สโซฮอล 91)                    36.88
- น้ำมันเบนซิน 91 (บลู แก๊สโซลีน 91)                             44.05
- น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (บลู ดีเซล)                                     29.63

นายสรัญ เพิ่มเติมว่า ในระยะสั้นราคาน้ำมันในตลาดโลกยังคงมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นได้อีกจากความหวังของนักลงทุนที่คาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะมีการออกมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE3) ประกอบกับการใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน

สำหรับการปรับราคาในครั้งนี้ นั้น ปตท. ได้พยายามชะลอการปรับขึ้นอย่างเต็มที่แล้ว ดังจะเห็นได้จากการที่ผู้ค้าบางรายได้ทยอยปรับขึ้นราคาไปก่อนหน้าแล้วตั้งแต่ช่วงวันหยุดที่ผ่านมา เนื่องจากค่าการตลาดอยู่ในระดับที่ต่ำมาก

ดังนั้น จึงขอให้ประชาชน เชื่อมั่นว่า ปตท. จะได้ติดตามสถานการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อทำหน้าที่ในการดูแลราคาขายปลีกน้ำมันให้มีความเหมาะสม เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย และขอให้ผู้บริโภคมีการใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่าที่สุด เพื่อประโยชน์ทั้งต่อตนเอง และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ