เนื้อหาวันที่ : 2012-08-07 09:49:38 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 586 views

ซีเกท รายงานผลประกอบการ ไตรมาสที่ 4 ปี

บริษัทซีเกท เทคโนโลยี จำกัด รายงานผลประกอบการทางการเงิน ประจำไตรมาสที่ 4 ปีการเงิน 2012 และผลประกอบการตลอดปีการเงิน 2012

รายงานยอดรายรับและผลกำไรสำหรับปีการเงิน 2012 ที่สร้างสถิติใหม่ การจ่ายเงินปันผลประจำไตรมาสแก่ผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 28 เป็น 32 เซ็นต์ต่อหุ้นกรุงเทพฯ ประเทศไทย 3 สิงหาคม 2555 – บริษัทซีเกท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (NASDAQ: STX) รายงานผลประกอบการทางการเงินประจำไตรมาสและสำหรับปีการเงินที่สิ้นสุด ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ในช่วงไตรมาสที่สี่ของปีการเงิน 2012 จากผลประกอบการทางการเงินที่ได้รับการรับรองทางด้านบัญชี บริษัทมียอดรายรับ ประมาณ 4,500 ล้านเหรียญสหรัฐ กำไรขั้นต้น ร้อยละ 33.1 กำไรสุทธิ จำนวน 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ และกำไรสุทธิต่อหุ้นที่ได้รับการรับรองทางด้านบัญชี เท่ากับ 2.37 เหรียญสหรัฐ สำหรับผลประกอบการทางการเงินที่ยังไม่ได้รับการรับรองทางด้านบัญชี

 ซึ่งไม่รวมผลกระทบของบางรายการ ซีเกทรายงานกำไรขั้นต้น ร้อยละ 33.6 และกำไรสุทธิต่อหุ้น เท่ากับ 2.41 เหรียญสหรัฐ สำหรับไตรมาสที่สิ้นสุดเดือนมิถุนายน ศกนี้ บริษัทมียอดรายรับ ประมาณ 1,400 ล้านเหรียญสหรัฐในรูปของเงินสด ที่ได้มาจากการดำเนินงาน จ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสด จำนวน 106 ล้านเหรียญสหรัฐและใช้เงินสด ประมาณ 1,200 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อซื้อหุ้นสามัญของซีเกทจำนวน 45 ล้านหุ้นกลับคืนมา

ตลอดระยะเวลาครึ่งแรกของปีปฏิทิน พ.ศ. 2555 ซีเกทได้ซื้อหุ้นสามัญกลับคืนมาแล้วทั้งสิ้น ประมาณ 88 ล้านหุ้น ซึ่งเทียบเท่ากับประมาณร้อยละ 19 ของมูลค่าของหลักทรัพย์ที่มีอยู่ในตลาด โดยมีเงินสด สินทรัพย์ที่เทียบเท่าเงินสด เงินสดที่มีเงื่อนไขในการจ่ายและการลงทุนระยะสั้น ทั้งสิ้น 2,200 ล้านเหรียญสหรัฐ ณ วันที่สิ้นสุดไตรมาสที่สี่ ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นของเงินสด สินทรัพย์ที่เทียบเท่าเงินสด

เงินสดที่มีเงื่อนไขในการจ่ายและ การลงทุนระยะสั้น ประมาณ 67 ล้านเหรียญสหรัฐสำหรับปีการเงินที่สิ้นสุด ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2555 จากผลประกอบการทางการเงินที่ได้รับการรับรองทางด้านบัญชี บริษัทรายงานยอดรายรับ จำนวน 14,900 ล้านเหรียญสหรัฐ กำไรขั้นต้น ร้อยละ 31.4 กำไรสุทธิ จำนวน 2,900 ล้านเหรียญสหรัฐ และกำไรสุทธิต่อหุ้นที่ได้รับการรับรองทางด้านบัญชี เท่ากับ 6.49 เหรียญสหรัฐ

สำหรับผลประกอบการทางการเงินที่ยังไม่ได้รับการรับรองทางด้านบัญชี บริษัทรายงานกำไรขั้นต้น ร้อยละ 31.7 และกำไรสุทธิต่อหุ้น เท่ากับ 6.75 เหรียญสหรัฐ ซีเกทยังคืนเงินกว่าร้อยละ 85 ของเงินสดที่ได้มาจากการดำเนินงานให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปของเงินปันผลและการซื้อหุ้นของ ซีเกทกลับคืนมา

“ตามที่เราได้ประกาศไปก่อนหน้านี้ เรารู้สึกผิดหวังที่ไม่สามารถสร้างยอดรายรับและผลกำไรได้ตามแผนที่วางไว้สำหรับไตรมาสที่สี่เนื่องมาจากการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมจากการสะดุดของซัพพลายเชน ซึ่งรวดเร็วกว่าที่เราได้คาดการณ์ไว้ ”

นายสตีฟ ลุคโซ่ ประธานบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงของซีเกท (Steve Luczo, Seagate chairman, president and CEO) กล่าว “อย่างไรก็ตาม เรามีความยินดีที่ได้สร้างสถิติใหม่ทางด้านยอดรายรับและปริมาณการจัดส่งฮาร์ดไดรฟ์สำหรับไตรมาสที่สิ้นสุดเดือนมิถุนายน ศกนี้ ซึ่งทำให้ซีเกทยังคงคืนเงินจำนวนมากให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางการจ่ายเงินปันผลและการซื้อหุ้นของซีเกทกลับคืนมา”