เนื้อหาวันที่ : 2012-08-07 09:37:21 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 892 views

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซ่อมแซมเสร็จแล้ว พร้อมเปิดใช้งาน

บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เผย ทางวิ่งฝั่งตะวันออกด้านทิศเหนือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซ่อมแซมเสร็จแล้ว พร้อมเปิดใช้งาน

บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เผย ทางวิ่งฝั่งตะวันออกด้านทิศเหนือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซ่อมแซมเสร็จแล้ว พร้อมเปิดใช้งาน

เว็บไซต์สำนักข่าวแห่งชาติ รายงานว่าที่เรืออากาศโทอนิรุทธิ์ ถนอมกุลบุตร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า การปรับปรุงทางวิ่งฝั่งตะวันออกด้านทิศเหนือของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะทาง 1,620 เมตร

ขณะนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งเร็วกว่าแผนที่กำหนด 10 วัน ซึ่งกรมการบินพลเรือน หรือ บพ.ได้ตรวจสอบมาจรฐานความปลอดภัยของทางวิ่งก่อนเปิดใช้งานแล้ว โดยทางวิ่งฝั่งตะวันออกได้เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 12.00 น

ตั้งแต่วันที่ (31 กค) ทำให้ท่าอากาศสุวรรณภูมิ รองรับเครื่องบินได้เต็มศักยภาพ 76 เที่ยวบินต่อชั่วโมง สามารถรองรับเครื่องบินได้ทุกรูปแบบ ทั้งนี้ ทอท.มีแผนปรับปรุงซ่อมแซมทางวิ่งฝั่งตะวันตกท่าอากาศสุวรรณภูมิในปี 2558 - 2560 ซึ่งขึ้นอยู่กับการตรวจสอบความเสียหายของทางวิ่งว่ามากน้อยเพียงใด

ส่วนเรื่องการพัฒนาท่าอากาศสุวรรณภูมิระดับที่ 2 ขณะนี้ให้บริษัทที่ปรึกษาศึกษาผลกระทบการก่อสร้างทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และแผนดำเนินการแล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2559