เนื้อหาวันที่ : 2012-08-06 09:49:34 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 931 views

โตเกียวมารีนศรีเมือง จัดแคมเปญ 1 กรมธรรม์ = 1 ต้นกล้า

ขอเชิญชวนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพลิกฟื้นผืนป่า กับ แคมเปญ 1 กรมธรรม์ = 1 ต้นกล้า

นายหลักชัย สุทธิชูจิต กรรมการผู้จัดการ (ที่ 2 จากซ้าย) บริษัท โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิ ดินดี น้ำใส แห่งประเทศไทย โดยหม่อมราชวงศ์สมลาภ กิติยากร เลขานุการในพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ (ที่ 3 จากซ้าย) ในฐานะประธานมูลนิธิฯ ขอเชิญชวนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพลิกฟื้นผืนป่า กับ แคมเปญ “1 กรมธรรม์ = 1 ต้นกล้า” โดยทุกๆ กรมธรรม์ในเดือนสิงหาคมนี้ เท่ากับบริจาคต้นกล้า ใน “โครงการพลิกฟื้นผืนป่า ต้านภัยพิบัติ เฉลิมพระเกียรติฯ” ภายใต้มูลนิธิ ดินดี น้ำใส แห่งประเทศไทย เพื่อปลุกจิตสำนึกให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความยั่งยืนตลอดไป ทั้งเชิญชวนคนไทยที่มีใจรักสิ่งแวดล้อมทั่วประเทศ ร่วมโหวตเพิ่มพื้นที่สีเขียว Online เพียงพิมพ์คำว่า www.tokiomarine4you.com ในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ ผู้ที่ลงทะเบียนร่วมโหวตมีสิทธิ์ ที่จะได้ร่วมลงพื้นที่ปลูกป่าจริง ในพื้นที่ป่าที่ได้คะแนนโหวตมากที่สุด