เนื้อหาวันที่ : 2012-08-03 10:35:28 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1258 views

วิกฤติยูโรโซนกระทบตลาดส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทย

วิกฤติยูโรโซนกระทบตลาดส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยทำให้เติบโตลดน้อยลงกว่าเดิม ส่วนตลาดอเมริกาหนักกว่าลดถึงร้อยละ 9

วิกฤติเศรษฐกิจในยุโรป ส่งผลให้การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยเติบโตน้อยลง โดยเฉพาะตลาดอเมริกาลดลงถึงร้อยละ 9


เว็บไซต์สำนักข่างแห่งชาติ รายงานว่า นายแพทย์กฤชรัตน์ หิรัณยศิริ กรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวถึงวิกฤติเศรษฐกิจยุโรปและอเมริกา ที่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมตลาดส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยว่า

หลังเกิดวิกฤติอัตราการเติบโตของตลาดการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไปยุโรปปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย ขณะที่การส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาลดลงประมาณร้อยละ 9 ในช่วง 5 เดือนที่ผ่านมา ทำให้ต้องขยายตลาดไปประเทศอื่นทดแทนอาทิ ฮ่องกง ญี่ปุ่น รัสเซีย รวมถึงประเทศในตะวันออกกลาง ซึ่งศักยภาพในการส่งออกของผู้ประกอบการไทยยังสูง โดยเฉพาะประเภทเครื่องเงินที่ส่งออกเป็นอันดับต้นๆ ของโลก

 

ภาพประกอบ : insidethegem.com