เนื้อหาวันที่ : 2012-08-01 11:17:58 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 901 views

เอกชนวอนรัฐบาลทุกกระทรวง ดูแลต้นทุนการผลิตของเอกชน

ผอ.ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ระบุ เอกชนอยากเสนอแนะรัฐบาลในการทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการของทุกกระทรวง เพื่อดูแลต้นทุนการผลิตของเอกชน

ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ระบุ เอกชนอยากเสนอแนะรัฐบาลในการทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการของทุกกระทรวง เพื่อดูแลต้นทุนการผลิตของเอกชน พร้อมเชื่อว่าขณะนี้หลายฝ่ายเริ่มปรับลดสถิติลง จึงทำให้เห็นถึงสัญญาณซึมตัวของเศรษฐกิจจะฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดการณ์

เว็บไซต์สำนักข่าวแห่งชาติ รายงานว่า นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผลสำรวจการประเมินมาตรการราคาสินค้าแนะนำในมุมมองของภาคเอกชนและภาคประชาชน

พบว่าจากการสำรวจภาคประชาชนให้คะแนนมาตรการการแนะนำสินค้าของกระทรวงพาณิชย์ 7 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 ขณะที่มุมมองผู้ประกอบการเอกชนให้คะแนน 4.7 คะแนน เนื่องจากเห็นว่ารัฐไม่ได้เข้ามาดูแลปัจจัยการผลิตเท่าที่ควร

ดังนั้น สิ่งที่เอกชนอยากเสนอแนะไปยังรัฐบาลคือการทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการของทุกกระทรวง เพื่อดูแลต้นทุนการผลิตของเอกชน ทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม และกระทรวงพาณิชย์

ในส่วนการปรับลดสถิติ นายธนวรรธน์ กล่าวเชื่อว่าขณะนี้หลายฝ่ายเริ่มปรับลดสถิติลง เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ได้ปรับตัวเลขอัตราการเติบโตลงจากร้อยละ 6 เหลือร้อยละ 5.7

และมองว่าเศรษฐกิจไทยในปีหน้าจะมีอัตราการเติบโตร้อยละ 5 จากเดิมที่วางไว้ร้อยละ 5.4 ซึ่งชี้ให้เห็นถึงสัญญาณซึมตัวของเศรษฐกิจว่าจะฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดการณ์ ดังนั้นการดูแลราคาสินค้าจึงยังเป็นสิ่งที่มีความจำเป็น