เนื้อหาวันที่ : 2012-07-31 10:49:28 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 822 views

ไทยพาณิชย์คว้ารางวัลสุดยอดองค์กรที่น่าทำงานแห่งปี 2012

สุดยอดองค์กรที่น่าทำงานแห่งปี 2555 จาก Gallup บริษัทวิจัยชั้นนำแห่งสหรัฐอเมริกา

ธนาคารไทยพาณิชย์ได้รับคัดเลือกให้เป็น "สุดยอดองค์กรที่น่าทำงานแห่งปี 2555" จาก Gallup บริษัทวิจัยชั้นนำแห่งสหรัฐอเมริกา นับเป็นองค์กรไทยที่ได้รับรางวัลที่สูงสุดถึง 4 ปีด้วยกันจากการที่ธนาคารประสบความสำเร็จในการสร้างความผูกพันของพนักงานให้มีต่อที่องค์กรในระดับที่สูงมาเสมอ อันเป็นปัจจัยผลักดันให้องค์กรขับเคลื่อนธุรกิจก้าวหน้าไปได้อย่างต่อเนื่อในการนี้ ธนาคารนำโดยคุณวรวัจน์ สุวคนธ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มทรัพยากรบุคคล ขอขอบคุณเพื่อนพนักงานทุกคนที่มีส่วนช่วยในการสร้างบรรยากาศการทำงานที่เปี่ยมไปด้วยความผูกพัน ความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจ และการดูแลเอาใจซึ่งกันและกันภายใต้ร่มเงาต้นโพธิ์แห่งนี้