เนื้อหาวันที่ : 2012-07-30 10:06:06 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 599 views

พฤกษามุ่งมั่นสู่มาตรฐานสากล ISO 26000

พฤกษามุ่งมั่นสู่มาตรฐานสากล ISO 26000 ยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคม

นายเมธา จันทร์แจ่มจรัส กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) (คนกลาง) เปิดตัวโครงการ “แนวร่วมการประกอบกิจการตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000” ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างพฤกษา สถาบันไทยพัฒน์ฯ และสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เพื่อส่งเสริมการรับรู้ในมาตรฐาน ISO 26000 และนำไปประยุกต์ใช้อย่างเป็นระบบในกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมสาขาการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งพฤกษาคือผู้นำร่องในการขับเคลื่อนบริษัทคู่ค้าให้ดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเชิญตัวแทนคู่ค้ากว่า 20 บริษัทที่เป็นพันธมิตรเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้